Skip to main content
שלי התראיינה בתוכנית "חדשות הלילה" עם דוריה למפל וליאור פרידמן בערוץ 2, והתייחסה להיעדרה מישיבת סיעת המחנה הציוני בה תוכנן כי ציפי לבני תשא דברים:
שלי בירכה את חברת הכנסת החדשה, רחל עזריה ממפלגת כולנו, מיד לאחר נאום הבכורה שלה במליאת הכנסת. מתוך דבריה: "אדוני היושב ראש, חברי חברי הכנסת, רחל היקרה.
שלי התראיינה בתוכנית "אולפן פתוח" עם אורית לביא-נשיאל בערוץ הכנסת, והתייחסה להיעדרותה היום מישיבת סיעת המחנה הציוני בכנסת. מתוך דבריה: "לביא-נשיאל: לא היית בישיבת הסיעה. זו הייתה מחאה?
שלי התראיינה בתוכנית "הערב בשש" בערוץ הראשון עם אמיר אבגי, והתייחסה להיעדרה מישיבת סיעת המחנה הציוני היום: "איבגי: מה מביא אותך להחרים את ישיבת הסיעה?
שלי בהודעה לעיתונות: המשך הנהגה דו ראשית הרצוג- לבני היא סרוס מראש של הנהגת האופוזיציה ואין לה כל תוקף דמוקרטי, מעשי או אידיאולוגי.
שלי התארחה בתוכנית "חמש בערב" עם ירון וילנסקי, והתייחסה להיעדרותה היום מישיבת סיעת המחנה הציוני בה תוכנן כי ציפי לבני תשא דברים: