Skip to main content
הייתם מאמינים שדווקא האוניברסיטאות יהיו חממה מגוננת לעברייני מין? רקטורים, נשיאי אוניברסיטאות, לרוב אתם גברים מבוגרים אבל זו 2017, תתעוררו! ולמה חשפתי את שמו של המתרגל החשוד באונס של בר לביא האמיצה. משפחה לפני פוליטיקה: מה שלומו של יגאל...
שלי התראיינה בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים אצל יעקב אייכלר, בתכניתו "כאן אייכלר" ב"כאן רשת ב'". להאזנה לראיון המלא:
דברי הסיכום של שלי במסגרת דיון בוועדה לביקורת המדינה בראשותה בנושא אי המוכנות של רשות הכבאות להתמודדות עם שריפות (לצפייה):
דברי הסיכום של שלי לישיבת ועדת ביקורת המדינה בראשותה בנושא התנהלות רשויות המדינה בטיפול בדירות הרפאים. בסיום דבריה פנתה למבקר המדינה בבקשה שיחווה דעתו בנושא (לצפייה): "למבקר המדינה יש מה לבדוק מבלי, חלילה, לפגוע במדיניות הממשלה. כלומר, לבדוק...
שלי התראיינה לתכנית "שש עם" בערוצים 12-13, בהגשת עודד בן עמי, על רקע חשיפתה במסגרת דיון בראשותה בוועדה לביקורת המדינה את שמו של המתרגל באוניברסיטת תל אביב (אשר משה) שחשוד באונס עוזרת ההוראה בר לביא. מתוך דבריה (לצפייה): "בן עמי: מדוע החלטת לחשוף את...
שלי התראיינה ל"חדשות הבוקר" בערוץ 12, בהגשת ניב רסקין, בצוותא עם העיתונאית הדס שטייף ועם בר לביא עוזרת ההוראה באוניברסיטת תל אביב שחשפה באומץ כי נאנסה על ידי מתרגל באוניברסיטה, אשר את שמו (אשר משה) שלי חשפה. מתוך דבריה (לצפייה(: "רסקין: שמעת את...