Skip to main content
ובכן יש בחירות. ויש תקווה באוויר, ובצדה החובה והצורך לשמר את דרכנו האידיאולוגית בתוך המפלגה. בעוד חודש, 13 בינואר, יום שלישי, אתמודד בפריימריס לרשימת חברי הכנסת של מפלגת העבודה. המייל הזה הוא קריאת גיוס לכם, חברי ושותפי לדרך. לכל מי שרוצה...
"הדו"ח של רשות החשמל הקובע כי ישראל תשלם 100 מיליארד שקלים קנס על כשלי הטיפול בגז הטבעי, יחד עם מכתב האזהרה של המשנה ליועמ"ש אבי ליכט, מזעזעים את המשק הישראלי כולו." לדברי שלי, המובילה את המאבק נגד מונופול הגז: "בשנים האחרונות שבנו והתרענו על...
שלי התראיינה בתוכנית "משעל על הבוקר" עם רינה מצליח ברדיו ללא הפסקה בעקבות ההחלטה באירופה להוציא את החמאס מרשימת ארגוני הטרור. מתוך דבריה:
שלי התראיינה בתוכניתם של אורלי וילנאי וגיא מרוז "אורלי וגיא" בערוץ 10, והתייחסה לדו"ח העוני שהתפרסם השבוע ולממצאים שבו המדברים על התרחבות העוני בישראל. מתוך דבריה:
שלי התארחה בתוכניתם של עמית סגל ונדב פרי "זוג או פרט" בערוץ הכנסת.
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אבי ליכט, פרסם חוות דעת בה קבע כי בשל השלכות ההליך הצפוי בבית הדין להגבלים עסקיים בעניין מונופול הגז, מן הראוי לתת לעותרים נגד המונופול בהם שלי, משה גפני, ושורת ארגונים חברתיים ואזרחיים זכות עמידה בפני בית...