Skip to main content
שלי התייחסה בתכנית "הכול כלול" בערוץ 10 לשליחתו של נוחי דנקנר לכלא לשנתיים בגין פרשת הרצת המניות. מתוך דבריה: "צריך לזכור שמול המעשה בגינו נוחי דנקנר הורשע היום, יחד עם שורת מעשים ארוכה שלא נתן עליהם את הדין ושהכותרת שלהם היא התעשרות שלו על...
שלי התייחסה במהדורת החדשות המרכזית של ערוץ 10 לעונש המאסר בן השנתיים שהושת על נוחי דנקנר בעקבות פרשת הרצת המניות. מתוך דבריה: "את גזר הדין של נוחי דנקנר צריכים לחלוק איתו פוליטיקאים, רגולטורים, ראשי ערים, ששיתפו איתו פעולה והשתחוו בדרך".
שלי התראיינה לתכנית "חמש בערב" ב"רדיו ללא הפסקה", בהנחייתם של אריה אלדד והילה קורח, וזאת על רקע פרסום גזר דינו של איש העסקים נוחי דנקנר, שנידון לשנתיים מאסר. מתוך דבריה: "קורח: את כותבת היום בפייסבוק שהמסר הוא שלצידו של נוחי דנקנר לא ישבו על...
שלי התראיינה לתכנית "פוליטיקה" בערוץ הראשון, בהנחיית עודד שחר, אודות מצבה של מפלגת העבודה בסקרים, האפשרות שתתמודד לתפקיד יו"ר ההסתדרות, עונש המאסר שהושת השבוע על נוחי דנקנר ומעמדו של חוק ההסדרה. מתוך דבריה: שחר: לדעתך, חוק ההסדרה יעמוד במבחן...
שלי התראיינה לתכנית "הבוקר הזה" ברשת ב' בהנחיית אריה גולן, אודות הסדר הטיעון בפרשת אופק בוכריס ואודות האפשרות שתתמודד לתפקיד יו"ר ההסתדרות. מתוך דבריה: "גולן: נעשה צדק בפרשת בוכריס?
שלי התראיינה ל"מהדורה המרכזית" של "רדיו קול חי" בהנחיית אבי מימרן, והתייחסה לנסיגה המתמשכת של מפלגת העבודה בסקרים וכן לאפשרות שתתמודד לתפקיד יו"ר ההסתדרות. מתוך דבריה: "מימרן: אי אפשר שלא לפתוח עם הסקרים. אמרנו לאורך כל התכנית שיש כוכבית גדולה...