Skip to main content
שלי התראיינה בערוץ הכנסת בנושא דו"ח ששינסקי. הנה מקצת מדבריה: "יושבת ועדה כמעט שנה וחצי, מוציאה אחרי לחצים מאוד קשים המלצות מאוד מתונות. ההימור שלי, ואני אומרת את זה בצער גם ההמלצות המתונות האלה לא יקבלו את הגיבוי שהן זקוקות לו מהאוצר...
שלי התראיינה בתוכניתו של ארל'ה ברנע "מהדורה ראשונה" בערוץ 2, ודיברה על מסקנות וועדת ששינסקי ואיומי חברת כימיקלים לישראל כי יעזבו את הארץ:
שלי התראיינה בתוכניתו של רזי ברקאי בגלי צה"ל, ודיברה על מסקנות ועדת שישינסקי ועל האיום של כימיקלים לישראל כי יעזבו את הארץ אם יועלו התמלוגים שנדרשים מהם על אוצרות הטבע של מדינת ישראל:
שלי בבלוג: כי"ל בחוצפתה קוראת להפגין "רגישות חברתית" ולא לקבל את ההמלצות המדולדלות ממילא של ועדת ששינסקי 2.
שלי התראיינה בתוכנית "שיחת היום" בערוץ 2 על החלטתן של ענקיות הטכנולוגיה "פייסבוק" ו"אפל" לממן הליכי הקפאת ביציות לעובדותיהן. קטע מדבריה:
שלי התארחה בתוכנית "ימים טובים" עם גואל פינטו ביחד עם אלדד יניב ומנחם בן, לשיחה על חג הסוכות: "ושמחת בחגך אני אוהבת את הציווי הזה. זה נראה כאילו כפייה תהיה שמח! אי אפשר לצוות על אדם להיות שמח. אבל כן, יש משהו בקולקטיביזם הזה של להגיד יאללה, בואו...