Skip to main content
בואו לועידה ביום א' - כי אי אפשר לדרוש מנתניהו דמוקרטיה כשאנחנו רומסים אותה בתוך הבית.בבכיינות לא בונים מנהיגות
שלי התארחה בתכנית "המזנון" עם יואב קרקובסקי ומאיה בנגל ברשת ב', והתייחסה למצב הפוליטי במפלגת העבודה לקראת ועידת מפלגת העבודה ביום ראשון הקרוב, לדברי הרמטכ"ל בוועדת החוץ והביטחון בה היא חברה ולמאמציו של נתניהו להשתלט על התקשורת בישראל. מתוך...
שלי התראיינה בתכנית "עושים צהריים" עם עידן קוולר בגלי צה"ל, והתייחסה לפיליבסטר אמש של האופוזיציה בוועדת הכספים ולחוק ערוץ הכנסת שעבר היום בוועדת הכנסת בדרך להצבעה במליאה. שלי הזהירה כי מהלכים אלה מבטאים "חוסר הבנה בסיסי של מה זה...
שלי השתתפה בדיון של ועדת החוק, החוקה והמשפט בעניין נציבות הביקורת על הפרקליטות, וביקשה להוסיף לחוק המתגבש סעיף שיאפשר לנציב הביקורת שלא לדון בתלונה כנגד פרקליט שניתן לה פומבי, וזאת כדי למנוע מתלונות לשמש כאיום וכשוט כנגד פרקליטים. לצפייה...
שלי השתתפה בישיבת ועדת החוק, החוקה והמשפט בעניין נציבות התלונות על הפרקליטות, והתייחסה לאופן שבו האופי הספונטני והנחפז של הגשת הקובלנות כנגד הפרקליטים מאפשר להלך אימים ולאיים על פרקליטים בעיצומו של הליך משפטי מתנהל. לצפייה בדבריה...
שלי השתתפה בישיבה של ועדת הכנסת בנוגע לחוק ערוץ הכנסת, והתייחסה למספר סוגיות בחוק החדש וביניהן תקציב הערוץ, הדרישה בחוק להתמקד בפניו של הדובר בזמן שידורי מליאת הכנסת וכן לסעיף בחוק הקובע כי יו"ר הכנסת ויו"ר האופוזיציה ימנו באופן אישי נציגים...