Skip to main content

עיתון סופשבוע של שלי

הייתם מאמינים שדווקא האוניברסיטאות יהיו חממה מגוננת לעברייני מין? רקטורים, נשיאי אוניברסיטאות, לרוב אתם גברים מבוגרים אבל זו 2017, תתעוררו! ולמה חשפתי את שמו של המתרגל החשוד באונס של בר לביא האמיצה. משפחה לפני...
הייתם מאמינים שדווקא האוניברסיטאות יהיו חממה מגוננת לעברייני מין? רקטורים, נשיאי אוניברסיטאות, לרוב אתם גברים מבוגרים אבל זו 2017, תתעוררו! ולמה חשפתי את שמו של המתרגל החשוד באונס של בר לביא האמיצה. משפחה לפני...
מה שתית/ מה לבשת/ מה נזכרת/ המילון המלא של מי שרוצים לסתום לכן את הפה, ושתמשיכו להיות קורבנות שקטים. מה את עושה כשאשה מספרת שחבר שאת אוהבת תקף אותה? מאמינה לה. עם כל הבלבול והכאב. והמבוגרות שפתאום מדברות: הן לא "נזכרו", כי...
מה שתית/ מה לבשת/ מה נזכרת/ המילון המלא של מי שרוצים לסתום לכן את הפה, ושתמשיכו להיות קורבנות שקטים. מה את עושה כשאשה מספרת שחבר שאת אוהבת תקף אותה? מאמינה לה. עם כל הבלבול והכאב. והמבוגרות שפתאום מדברות: הן לא "נזכרו", כי...
כצפויוכנהוג אצל קואליציה שמתפרעת אל מול מוסדות השלטון יומי הראשון בועדה כבר לווה באיומים להחליש ולסרס את מבקר המדינה. לא במשמרת שלי. הגנה על שומרי הסף - משימת על בדמוקרטיה הישראלית, בטח היום. כשממלכתיות נחשבת לבגידה...