Skip to main content

עיתון סופשבוע של שלי

נראה לכם שכושר ההרתעה של ישראל עלה אחרי קרבות הקרדיט, ההתרברבויות, חשיפת הבלגן בקבלת ההחלטות והשלשול המילולי חסר רסן של פרטים חסויים? כשכל פוליטיקאי מתנהג כאילו הוא בעצמו לבש את הג'יסות, עלה למטוס, וסיכן את חייו בעורף...
בקרוב נתניהו יהפוך לנאשם רגיל שמזיע על ספסל הנאשמים. העידן שלו יסתיים בתוך אוקיאנוס של שחיתות. הוא ינסה להטביע את האניה ביחד עם עצמו. היכונו לבחירות:להתפקד ולפקודכדי לבחור רשימה משובחת. ללכד שורות. לפרגן ולחזק (ללכלך...
בקרוב נתניהו יהפוך לנאשם רגיל שמזיע על ספסל הנאשמים. העידן שלו יסתיים בתוך אוקיאנוס של שחיתות. הוא ינסה להטביע את האניה ביחד עם עצמו. היכונו לבחירות: להתפקד ולפקוד כדי לבחור רשימה משובחת. ללכד שורות. לפרגן ולחזק...
בחירות בקרוב וזה אומר גם פריימריס. עזרו לי, חזקו אותי, ותתפקדו/תפקדו בשבילי. פרטים בסוף עיתון סופשבוע תיראו מופתעים.
בחירות בקרוב וזה אומר גם פריימריס. עזרו לי, חזקו אותי, ותתפקדו/תפקדו בשבילי. פרטים בסוף עיתון סופשבוע תיראו מופתעים.