Skip to main content
התמיכה הפומבית המפתיעה והמוחלטת של יו"ר ועדת הביקורת של ההסתדרות(!) חנוך לבנה, שהוא גם יו"ר ועד עובדי הבינלאומי. כן למנהיגות הוא אומר, לא לנהנתנים. ההתעללות בבית האבות - הצד האכזרי של ההפרטה. 1200 עבדים בשרות החוץ הישראלי והזכות של המנופאים...
שלי התראיינה לתכנית "מה קורה" ב"רדיו קול הים האדום", בהגשת אודי שכטר, על רקע התמודדותה לתפקיד יו"ר ההסתדרות. מתוך הדברים: "שכטר: למה לך הסתדרות עכשיו?
שלי התראיינה לתכנית "עצם העניין" ברדיו "גלי ישראל", בהגשת יאיר שרקי, על רקע פגישתו הצפויה של ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארה"ב טראמפ ועל רקע התמודדותה לתפקיד יו"ר ההסתדרות. מתוך הדברים: "שרקי: מהי נקודת המבט שלך לקראת הפגישה של נתניהו עם טראמפ?
שלי התראיינה לתכנית "עושים סדר" בטלוויזיה החינוכית, בהגשת בן כספית, אודות התמודדותה לראשות ההסתדרות. מתוך הדברים (לצפייה): "כספית: את מסכימה שההסתדרות נתפסת כגוף עבש שפג זמנו?
שלי התראיינה לתכנית "מה בוער" בגלי צה"ל, בהגשת רזי ברקאי, והתייחסה לעמדתו של הממשל האמריקאי החדש כלפי מדיניות ישראל בשטחים, לחקירות ראש הממשלה בנימין נתניהו ולחשיבות הרבה שהיא מייחסת לנושאים הכלכליים-חברתיים, על רקע התמודדותה לראשות...
שלי התראיינה לתכנית "המטה המרכזי" בערוץ 10, בהגשת גדי סוקניק ובהשתתפות הפרשנים לימור לבנת ודובי וייסגלס, על רקע התמודדותה לראשות ההסתדרות. מתוך הדברים (לצפייה): "סוקניק: בינתיים חיים כץ, שהוא מאוד חזק בהסתדרות, הולך עם ניסנקורן, וגם עיני והרצוג...