Skip to main content

שלי יחימוביץ' מעבירה שיעור במיסים במליאת הכנסת

25 מרץ 2018
See video

מיסים - 45 כתבות נוספות
תשובתי לאלה שמסתלבטים על הפיליבסטר. המשטרה מנסה להפיל את השלטון?! ככה אומרת שרת המשפטים, בקינוח פרוע לחוק ההמלצות המושחת. היועמ"ש מודיע לועדה לביקורת המדינה יופסק עינוי בדיקות האזרחות החוזרות לישראלים יוצאי חבר העמים. גם ב 2017 אני במקום...
נאום הגבות של נתניהו: חיקוי אידיוטי, רמיסת המשטרה, שקרים ושוב מתפוצצת פרשת ידיד נפשו, צלם החצאיות המטרידן נתן אשל. זוכרים את המייל ש"נתקה" שלח לי בטעות? הטבח בטבע. רפיסות ועליבות של נתניהו, כחלון וניסנקורן. כלום ושום דבר. העמדות פנים, מיסמוס...