Skip to main content

שלי: "השבת היא הציווי ההיסטורי הנאור ביותר שידעה האנושות"

26 מרץ 2018
See video

 

דבריה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ', יו"ר הועדה לביקורת המדינה, הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה(תיקון) במליאת הכנסת. 25.12

 

חוק המרכולים - 3 כתבות נוספות
דבריה של חברת הכנסת, יור הועדה לענייני ביקורת המדינה, שלי יחימוביץ' במליאת הכנסת בליל ההצבעה על חוק המרכולים, על הקלטות בנ
שלי התראיינה בתכנית יום השישי גואטה וברייטקוף, בהגשת יגאל גואטה ושמעון ברייטקוף, בכאן ב'. להאזנה לראיון המלא: