Skip to main content

שלי:"אין חוקים, אין אזרחים, אין מגבלות – כל מה שרוצה אדוני המלך, יקבל אדוני המלך"

26 מרץ 2018
See video

 

חה"כ יחימוביץ' נואמת במליאת הכנסת על חוק ההמלצות. 27.11.17

חוק ההמלצות - 8 כתבות נוספות
חה"כ יחימוביץ' בנאום במליאה ישיבה מס' 275, 15/11/17 נגד חוק ה"המלצות". בהתייחסות לראש הממשלה בנימין נתניהו אמרה:"אין לו אלוהים, אין לו גבולות".
תשובתי לאלה שמסתלבטים על הפיליבסטר. המשטרה מנסה להפיל את השלטון?! ככה אומרת שרת המשפטים, בקינוח פרוע לחוק ההמלצות המושחת. היועמ"ש מודיע לועדה לביקורת המדינה יופסק עינוי בדיקות האזרחות החוזרות לישראלים יוצאי חבר העמים. גם ב 2017 אני במקום...