Skip to main content

שלי:"אין לו אלוהים, אין לו גבולות"

26 מרץ 2018
See video

חה"כ יחימוביץ' בנאום במליאה ישיבה מס' 275, 15/11/17 נגד חוק ה"המלצות". בהתייחסות לראש הממשלה בנימין נתניהו אמרה:"אין לו אלוהים, אין לו גבולות".

חוק ההמלצות - 8 כתבות נוספות
חה"כ יחימוביץ' נואמת במליאת הכנסת על חוק ההמלצות. 27.11.17
תשובתי לאלה שמסתלבטים על הפיליבסטר. המשטרה מנסה להפיל את השלטון?! ככה אומרת שרת המשפטים, בקינוח פרוע לחוק ההמלצות המושחת. היועמ"ש מודיע לועדה לביקורת המדינה יופסק עינוי בדיקות האזרחות החוזרות לישראלים יוצאי חבר העמים. גם ב 2017 אני במקום...