Skip to main content
"עמית בן-צור 17 חוקים של שלי עברו את כל הליכי החקיקה ונכנסו לספר החוקים ..."

סיכום פעילותה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ' בכנסת ה-17

12 נובמבר 2008

עמית בן-צור 17 חוקים של שלי עברו את כל הליכי החקיקה ונכנסו לספר החוקים של מדינת ישראל. הנה כמה מהם: - חוק הגנת השכר - תלושי שכר – החוק הנרחב ביותר ששלי העבירה, אשר ייכנס לתוקף בפברואר 2009 ויחולל מהפכה בתלושי השכר ובאחריות המעסיקים לשלם שכר כחוק - חוק הזכות לעבודה בישיבה (חוק הקופאיות) - הארכת חופשת הלידה (לראשונה זה חמישים שנה) ל-14שבועות - חוק הלוביסטים בכנסת – אשר הגביל לראשונה את פעילותם של נציגי בעלי ההון בכנסת וכפה עליהם שקיפות. - חוק הקרן לילדים ונוער בסיכון, והחוק למניעת העסקתם של עברייני מין במוסדות של ילדים ושל חסרי ישע עמית בן-צור

17 חוקים של שלי עברו את כל הליכי החקיקה ונכנסו לספר החוקים של מדינת ישראל. הנה כמה מהם:

- חוק הגנת השכר - תלושי שכר – החוק הנרחב ביותר ששלי העבירה, אשר ייכנס לתוקף בפברואר 2009 ויחולל מהפכה בתלושי השכר ובאחריות המעסיקים לשלם שכר כחוק
- חוק הזכות לעבודה בישיבה (חוק הקופאיות)
- הארכת חופשת הלידה (לראשונה זה חמישים שנה) ל-14שבועות
- חוק הלוביסטים בכנסת – אשר הגביל לראשונה את פעילותם של נציגי בעלי ההון בכנסת וכפה עליהם שקיפות.
- חוק הקרן לילדים ונוער בסיכון, והחוק למניעת העסקתם של עברייני מין במוסדות של ילדים ושל חסרי ישע
- חוק ההגנה על עובדים חושפי שחיתויות - פיצוי כספי משמעותי לעובדים חושפי שחיתויות שנפגעו, ועונשי מאסר וקנסות למתעמרים בעובדים אלה

הבחירות קטעו עבודת חקיקה חשובה של חוקים רבים, כמו מניעת פיטורים מחזוריים של עובדים, השוואת זכויות הפנסיה של אלמן לאלמנה, הכרה בריבית משכנתא לצרכי מס, אשפוז סיעודי אוניברסלי לכל, ועוד.
גם החוק להקטנת פערי שכר במשק, המגביל את שכרו של הבכיר בחברה ללא יותר מפי חמישים משכרו של בעל השכר הנמוך ביותר - לא הושלם אך עורר דיון ציבורי סוער והדיונים עליו הביאו תוצאות: מגבלות רבות של הרשות לניירות ערך על שכר בכירים.
עוד לא אבדה תקוותנו: יש הצעות חוק של שלי אשר הבשילו לשלב מתקדם ביותר שבו הן אינן נמחקות וניתן להחיל עליהן דין רציפות ולהמשיך במאבק עליהן מיד אחרי הבחירות, בנקודה שבה הפסקנו. החשובות שבהן:
חוק אחריות מזמין, אשר יבטיח את זכויותיהם של עובדי קבלן
חוק להגדלת קצבאות הזיקנה, גמלת הזקנה וקצבת השאירים יעמדו על שיעור של 20% מהשכר הממוצע במשק ויוצמדו אליו
עידוד תעשיית הטקסטיל הישראלי: המשטרה וצה"ל יחויבו להעדיף טקסטיל תוצרת הארץ

לא הכל חקיקה. שלי רשמה הישגים חסרי תקדים לח"כ בודד באמצעות שיתופי פעולה ייחודיים, הנה כמה דוגמאות.
ביצוע ביקורת רוחבית על התקשרויות משרדי ממשלה עם חברות שמירה ונקיון, כדי להילחם בהפרת זכויות עובדים. חברות אולצו בשל כך להחזיר מיליוני שקלים לעובדיהן, ופורסמו הנחיות ממשלה חדשות בנוגע לאכיפת זכויות עובדי קבלן
תקציב המדינה וחוק ההסדרים – הנהגנו שיטה ייחודית של מאבק בחוק ההסדרים: שלי משיגה ראשונה את הטיוטא הסודית של החוק, אנו מפיצים, מפרקים ומנתחים את הטיוטא, רותמים את הציבור למאבק ומטרפדים יוזמות עוד טרם הבשילו. כך סוכלו יוזמות האוצר להמשיך את הקפאת קצבאות הזקנה, להעלות את שכר הלימוד באוניברסיטאות, לקצר את חופשת הלידה, לבטל את חוק הפוליו, ועוד ועוד. המאבקים על התקציב ועל חוק ההסדרים התקיימו בכל שנה וקצרו הישגים רבים ביותר.
העברת 25 מליון שקלים לתמ"ת לצורך אכיפת חוקי עבודה והגדלת מספר פקחי העבודה הארציים מ-19 ל-150.
מהפכה לטובת זכויות שומרים ומאבטחים - חידוש רישיון לחברות שמירה ואבטחה מותנה כעת בקיום חוקי העבודה וחוקי המגן
טרפוד הכוונה להרחיב את סמכויות בתי הדין הרבניים, והמאבק להגנה על שלטון החוק ועל בית המשפט העליון - פעילות ציבורית, סיעתית, פוליטית ומאחורי הקלעים – עד לסיכול היוזמה להרחיב את סמכויות בתי הדין הרבניים, הובלת הקו של מפלגת העבודה להגנה על בית המשפט העליון, על הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, המשטרה ומבקר המדינה מפני המתקפות נגדם, סיכול יוזמות פרידמן. על כך קיבלה שלי את אות אביר איכות השלטון מידי התנועה לאיכות השלטון.
ניהול מאבק תמידי נגד הפרטת שרותי הבריאות, התחבורה הציבורית, המעונות למפגרים, האולפנים לעברית, בתי הכלא, התעשיות הביטחוניות ועוד. ברובם הצלחנו.
שלי מלווה במאבקן קבוצות עובדים רבות: מאבטחים, מורות, בעלי עסקים קטנים ובינוניים, עובדי הייטק, מנקות, גננות, עובדי תעשייה, כבאים, פועלות טקסטיל, שינניות, קלדניות, שוטרים, מוכרנים ומוקדנים, עובדי שב"כ, מתמחים ברפואה, מוקדניות הביטוח הלאומי, עובדים בבתי הזיקוק ובתעשיות הצבאיות, אחיות בריאות התלמיד, ועוד רבים רבים.

שלי, עוזריה, המתמחים והמתנדבים טיפלו בכ-8,000 פניות ציבור. שלי יזמה מאות דיונים בועדות, שאילתות והצעות לסדר אשר יצרו דיון ציבורי ער וקידמו עניינים רבים.

שלי יסדה את החוג החברתי-כלכלי במפלגת העבודה, אשר פתוח גם למי שאינם חברי מפלגה ומונה היום 3,400 חברים רשומים. בין פעילויות החוג: שני כנסים רבי משתתפים בנושאים כלכליים וחברתיים, סמינר לצעירים בנושא עובדי קבלן, מטות מאבק ביוזמות של האוצר, יום המודעות לחוק הזכות לעבודה בישיבה, הפגנה נגד כנס הרצליה בכנסת, מפגשים מקומיים, ועוד.

אבטלה - 167 כתבות נוספות
שלי נאמה בכנס הקרן לידידות לצמצום העוני והפערים החברתיים בישראל, וניפצה מספר מיתוסים אודות העוני. לצפייה: מתוך דבריה: "על שלושה מיתוסים על עוני:
שלי התארחה בתוכנית "עושים סדר" בהנחיית גל גבאי בערוץ 2, ביחד עם העיתונאית טליה פלד קינן, והתייחסה לנתונים המראים על ירידה בשיעור האבטלה. מתוך דבריה:

תגובות

שלי יחימוביץ' לרשות הממשלה

שלי יחמוביץ' היא דוגמא לפוליטיקה שפוייה, והיא הראויה ביותר לרשות הממשלה הבאה.

אני בעד מאוד אני תומכת בחברת

אני בעד מאוד אני תומכת בחברת הכנסת שלי יחימוביץ היא אמינה בעיניי וגם הכי חברתית שייש אם תהיה בראשות הממשלה תבוא הגאולה למדינת ישראל זו אמונתי

אני אברך חרדי שהצבעתי עבור

אני אברך חרדי שהצבעתי עבור מפלגת העבודה, בזכותה של ח"כ שלי יחימוביץ, שנים רבות אני עוקב אחר פעילותה הציבורית, ואף שאינני מסכים לכל פעילותה באופן גורף, מכל מקום מצאתי כי פיה וליבה שוים, והיא בוחנת את מעשיה בענייניות, ולא מתנהלת כפופוליסטית, היא דואגת לחלשים, ופועלת גדולות ונצורות למען השויון בחברה.
אני מקוה לראות אותה עוד בראשות המדינה.

הרעב מכלה אותי אני על סף התהום

אני חבר למפלגתך מעריץ ומכבדד אותך ובך בבחרתי

אבקש שתצרי אתי קשר ל 046202242

ר

לשלי יחימוביץ שלום רב

כולנו אתמול, בוועידת העבודה ,חזינו במו עינינו
כיצד מנסים מאבטחים בכח, להשתיק את קבוצת הצעירים
אשר כמחאה הניפו שלטים נגד חוקת ברק
ולפתע נאלצו, להתמודד מול שוטרים שהוכנסו לאולם ,על מנת לפנותם ולהשתיקם
,כצעד בלתי דמוקרטי, המבייש אותי ואותך ועוד המון אידיאולוגים דמוקרטים במפלגת העבודה.

לדעתי ארוע זה, שהסתיים טוב אך ורק בזכות התערבותך והשפעתך
על המאבטחים והשוטרים ,להרפות מחבר הצעירים לנפשם
מעמיד אותנו בפני הדילמה הקשה
האם להוסיף ולהתנהל תחת הנהגת המפלגה האנטי דמוקרטית ביודעין
או לחילופין לעשות מעשה ולהציל את נפשנו הדמוקרטית מסכנת כליון

זה רגע האמת שלך חכ שלי יחימוביץ הדמוקרטית
להיות או לחדול

שלי יחימוביץ הינה אשת חיל וכוכבת עולה בשמי הפוליטיקה, מעיון

בחוקים לעיל ניתן לציין בבטחה כי שלי יחימוביץ מייצגת את כל שכבות העם, משמשת פה לאזרחי ישראל באשר הם ,מטה אוזן קשב לחלשים ולנדכאים ועושה את עבודתה נאמנה בכנסת ישראל. מי יתן ונראה אותה פועלת משולחן הממשלה כשרת התמ"ת. תפקיד ההולם את כישוריה.

אילן אריאלי

עלק סוציאליסטית....

תבדקו מה העמדות שלה בנושא הפרטת מערכת הבריאות. תשאלו אותו מה דעתה על ביטוחי בריאות פרטיים ע"ח החלשים! ואז נראה מי סוציאליסטית...

התגובה מעליי היא של בעל אינטרס מושחת

אם יש מישהו ראוי בכנסת המטונפת הזו היא שלי יחימוביץ

פרסום תגובה חדשה