Skip to main content
" צבי זרחיה, TheMarker טיוטת הצעת החוק שהגישה שלי תמלוגי הנפט, הגז ..."

הצעת חוק: תמלוגי הנפט והגז יועלו ויוטל מס מיוחד בגין הרווחים

13 יולי 2010
The Marker - הקליקו לכתבה המלאה

צבי זרחיה, TheMarker

טיוטת הצעת החוק שהגישה שלי

תמלוגי הנפט, הגז והמחצבים שישולמו למדינה יועלו; יוטל מס מיוחד בגין "רווחי הפקת משאבי טבע"; יבוטלו הפטורים השונים שחלים על התאגידים המפיקים משאבי טבע; יוגבל המחיר בו יוכלו התאגידים למכור את משאבי הטבע שהפיקו לצרכנים; תוקם קרן לאומית למשאבי טבע שתנהל את הכנסות המדינה על מנת לדאוג ליציבות הכלכלה ולפיתוח ראוי של המשק והחברה - כך עולה מהצעת חוק מקיפה בשם "קרן לאומית למשאבי טבע ולפיתוח חברתי", שהגישה קבוצת הח"כים בה חברים שלי יחימוביץ' (עבודה), כרמל שאמה (ליכוד), יצחק וקנין (ש"ס), משה גפני (יהדות התורה, יו"ר ועדת כספים) יעקוב אדרי (קדימה), אורי אורבך (הבית היהודי) ניצן הורוביץ (מרצ), דב חנין (חד"ש) ואריה אלדד (האיחוד הלאומי).

על פי המצב הקיים, שנקבע לפני יותר מ-60 שנה, נהנית מדינת ישראל מחלק קטן בלבד מההכנסות של אוצרות הטבע שבשטחה: כ-25% לכל היותר. זהו שיעור ההכנסות מאוצרות טבע מהנמוכים בעולם. גובה התמלוגים מההכנסות על הפקת נפט וגז טבעי בישראל נקבע ב-1952 ועומד מאז על 12.5% (אפקטיבית כ-10%), ואילו גובה התמלוגים על הפקת מחצבים ומתכות נקבע ב-1925 ועומד על 3%-5%. הצעת החוק קובעת כי שיעור התמלוגים על אוצרות טבע המופקים בישראל יעמוד על 20%.

עם זאת, על מנת לאפשר למפיק להחזיר את השקעתו בתוך פרק זמן קצר ולעודד את פיתוחם המהיר של מקורות ההפקה, יעמוד שיעור התמלוגים בחמש השנים הראשונות מיום תחילת ההפקה על 10% בלבד.

אנרגיה - 19 כתבות נוספות
ח"כ שלי יחימוביץ': "דבריו של שר האנרגיה שטייניץ כאילו מתנגדי המתווה צריכים לבקש סליחה נוכח העסקה עם ירדן מעידים על בורות תהומית ומדאיגה. המתווה כלל לא היה קשור ליצוא ללירדן ולרשות הפלסטינית, ומאז ומעולם היו השתיים כלולות יחד עם הגז הדרוש...
ח"כ שלי יחימוביץ' בריאיון לאריה גולן ביומן הבוקר של רשת ב': ההחלטה הזאת של לייצא כמעט חצי מעתודות הגז של ישראל התקבלה אתמול על ידי קבוצה מאוד קטנה של אנשים. היא תובא לישיבת הממשלה והממשלה תקבל החלטה ובלי שום הליך חקיקה. בלי...

פרסום תגובה חדשה