Skip to main content
"שאלה: כבר למעלה מחצי שנה שלא נפתחו קורסים להכשרה מקצועית, כולל קורסים ..."

שעת שאלות לשר התמ"ת- "מדוע לא נפתחים קורסי הכשרה מקצועית?"

23 יולי 2012

שאלה:

כבר למעלה מחצי שנה שלא נפתחו קורסים להכשרה מקצועית, כולל קורסים שאושרו ב-2011. הדבר פוגע במובטלים שנותרים במעגל באבטלה ובמורים במרכזי ההכשרה המקצועית שנותרים ללא תעסוקה. מדוע לא נפתחים קורסי הכשרה מקצועית? באם יש כוונה להעביר את מערך ההכשרה המקצועית או חלקים ממנו לתפעול על ידי גופים אחרים?

 

תשובת שר התמ"ת, שלום שמחון:

אכן בחצי שנה האחרונה לא נפתחו קורסים חדשים במרכזי ההכשרה הממשלתיים. בשל הצורך להתאים את ההכשרה המקצועית לדרישות עכשוויות משרד התמ"ת יזם מהלך רחב היקף האמור להסתיים בימים אלו,  לגבי אופן הפעולה ארוך הטווח של המרכזים ואין בכוונתנו  להפריט את המרכזים הממשלתיים זה אינו על הפרק כלל. הפעלת הנוהל החדש וסיכום תקציבי בינינו לבין האוצר יגרום לחידוש פעילות המרכזים. הנושא מטופל בסדר עדיפות גבוה. 

אבטלה - 167 כתבות נוספות
שלי נאמה בכנס הקרן לידידות לצמצום העוני והפערים החברתיים בישראל, וניפצה מספר מיתוסים אודות העוני. לצפייה: מתוך דבריה: "על שלושה מיתוסים על עוני:
שלי התארחה בתוכנית "עושים סדר" בהנחיית גל גבאי בערוץ 2, ביחד עם העיתונאית טליה פלד קינן, והתייחסה לנתונים המראים על ירידה בשיעור האבטלה. מתוך דבריה:

פרסום תגובה חדשה