Skip to main content
"‏סימוכין:00528412 ‏ירושלים,‏ ו' באב, התשע"ב ‏25 יולי 2012   לקראת ..."

סיכום חקיקה של יו"ר מפלגת העבודה יחימוביץ' לקראת היציאה לפגרה: 42 חוקים, מתוכם 29 בכנסת ה- 18, בהם שני חוקים תקציביים בהסכמת האוצר

24 יולי 2012

‏סימוכין:00528412

‏ירושלים,‏ ו' באב, התשע"ב

‏25 יולי 2012

 

לקראת היציאה לפגרה – סיכום חקיקה של יו"ר מפלגת העבודה חה"כ שלי יחימוביץ':

 

סיכום חקיקה של יו"ר מפלגת העבודה יחימוביץ' לקראת היציאה לפגרה: 42 חוקים, מתוכם 29 בכנסת ה- 18, בהם שני חוקים תקציביים בהסכמת האוצר

 

חלק ניכר מזמנה של יחימוביץ' מוקדש, בתשעת החודשים שחלפו מאז שנבחרה לראשות העבודה, להנהגתה של המפלגה: הוקמה תשתית ארגונית חדשה ומשגשגת של כשמונים מטות מתנדבים ברחבי הארץ, מתקיימת פעילות אידיאולוגית אינטנסיבית, המפלגה עברה תהליך של מחשוב, שקיפות, ופעילות אינטרנטית ענפה, נערכת כעת לבחירות לועידתה, ובעיקר עוסקת בארגון השטח לקראת הבחירות לכנסת.

יחימוביץ' אמנם "הורידה ווליום" מטבע הדברים במישור הפרלמנטרי, אך לא ויתרה על עבודת החקיקה, שלה היא מייחסת חשיבות רבה. יחימוביץ': "לחיזוק המוצלח של העבודה כאלטרנטיבה שלטונית לנתניהו יש שני מסלולים. מסלול הצגת החזון והמדיניות שאנחנו מאמינים בהם, ועבודה ציבורית בלתי פוסקת – ומסלול ישומה של השקפת העולם, הבא לידי ביטוי בחקיקה ענפה שמהווה תשובת מה למדיניות כלכלית קפיטליסטית קיצונית של ממשלת נתניהו. מפלגת העבודה שואבת כעת את איתנותה מסדר יום סוציאל דמוקרטי ברור וחד, שלא משתנה לפי משבי רוח ואופנות, ולכן מייצר גם תחושת רצינות לבוחרים".

יחימוביץ' כיהנה תשעה שבועות כראש אופוזיציה: "זו היתה אופוזיציה קטנה באופן חסר תקדים וגם מקוטבת באופן חסר תקדים, ובכל זאת היא היתה מורגשת ופעלתנית יותר מהאופוזיציה בראשות קדימה במשך שלוש שנים תמימות. בסוף המושב הזה ברור לכל שנתניהו כבר אינו שליט בלתי מעורער, שיכולת ההובלה שלו לקבוע סדר יום בכל תחום שהוא כמעט ואינה קיימת, שנחוצות בחירות בהקדם ושיש אלטרנטיבה שלטונית, אידיאולוגית ומעשית".

עד כה נכנסו 42 חוקים של שלי לספר החוקים.

מתוכם, בכנסת זאת חוקקה 29 חוקים שעברו בקריאה שניה ושלישית. שניים מהם חוקים תקציביים.

במושב זה של הכנסת בו כיהנה כיו"ר האופוזיציה – עברו שניים מהם בקריאה שניה ושלישית.

 29 החוקים שהתקבלו בכנסת ה – 18 בקריאה שניה ושלישית

 1. חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 20 - הוראת שעה), התשע"א-2010 ("חוק הטקסטיל הביטחוני", חוק תקציבי המחייב את הצבא, המשטרה והשב"ס לרכוש טקסטיל בישראל. ישום החוק יצר כבר אלף מקומות עבודה חדשים בפריפריות)

2. חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25), התש"ע-2009 (מניעת פיטורים מחזוריים)

3. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 118), התש"ע-2010

4. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 126), התשע"א-2011 (שני החוקים מאפשרים העברת גמלת הסיעוד ישירות לזקן בלי שחברות כח אדם יגזרו קופון בדרך)

5. חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 36), התשס"ט-2009 (המחייב את הממונה על השכר לפרסם גם את השכר הנמוך במגזר הציבורי ולא רק את השכר הגבוה)

6. חוק עבודת נשים (תיקון מס' 45), התש"ע-2010 (גם מי שלא נעדרה מהעבודה בעת טיפולי פוריות תהיה מוגנת מפיטורין)

7. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 13), התש"ע-2010 (פקחים יוכלו להגיע לביקורת פתע ללא הודעה מוקדמת)

8. חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 (מסירת הודעה לנערים עובדים בתוך שבעה ימים)

9. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, איסור אפלייה במקום העבודה(תיקון מס' 15), התש"ע-2010 (חובת ההוכחה כי לא נעשתה אפליה מראיון העבודה ועד לפיטורין תחול על המעביד)

10. חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 98), התשע"א-2010 (חוק תקציבי לשיפור התחבורה הציבורית, המחייב התקנת שילוט דיגיטלי עדכני בתחנות אוטובוס והקמת מאגר מידע ארצי המאגם מידע חינם בזמן אמת על כלל התחבורה הציבורית בארץ)

11.חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 13), התש"ע-2009 (חוק הזכות להפסקה לצורך יציאה לשירותים, חובת המעסיק לא לנכות מהשכר את זמן ההפסקה, ואחריות המעסיק להתקין מבנה שירותים ראוי)

12.חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 16) , התש"ע-2010 (פטור מארנונה לבתי ספר מקצועיים)

13.חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 3) , התש"ע-2010 (הפחתת היטל מים על צריכה עודפת)

14.חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 5), התשע"א-2010 (גופים ממשלתיים מחויבים לקנות דגלי ישראל מתוצרת הארץ, לעידוד כחול לבן)

15.הצעת חוק מקרקעי ישראל (תיקון מס' 3), התשע"א-2011 (הגבלה על העברת זכויות במקרקעין לגורמים זרים, מזעור נזקי הפרטת הקרקעות)

16.הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 2) (חזקת הפליה), התש"ע-2010 (איסור על אפליה, סלקציה ועיכוב אינסופי בכניסה למקומות ציבוריים)

17. הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון - איסור התקשרות), התשס"ט-2009 (איסור התקשרות עם קבלן כח אדם ללא רישיון)

18.הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 94) (חובת חבישת קסדה - סייגים לתחולה), התש"ע-2010 (חוק הקסדה) (פטור למבוגרים מחובת חבישת קסדה ברכיבה על אופניים בתוך העיר, לעידוד פרויקטים להשכרת אופניים בערים)

19.הצעת חוק הודעה לעובד (סנקציה אזרחית בשל אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה), התשע"א -2011 (15,000 ₪  לעובד שלא יקבל הודעה כתובה על תנאי עבודתו ובמקרה של מחלוקת על תנאי ההעסקה נטל ההוכחה על המעביד)

20.הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה) (תיקון – הארכת תוקף הוראת שעה), התשע"א–2011 (שידורי החדשות המקומיות יוארכו בשנה נוספת והפריפריה תמשיך ליהנות משידורי טלויזיה ייעודיים ותשמור על מקומות העבודה של 150 עובדים)

21. חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 20), התשע"א-2011(איסור פרסום שמות קטינים בהליכים אזרחיים)

22. חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב-2012 (איסור על מעביד לקבל בטחונות מסוג כלשהו להבטחת השארות העובד במקום עבודתו)

23. הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון – איסור גביה), התשע"א-2011 (איסור גביית תשלום בכניסה לטקסי יום הזיכרון)

24. הצעת חוק גיל פרישה (תיקון מס 3), התשע"ב-2011 (גיל הפרישה לנשים לא יעלה ב-5 השנים הקרובות)

25. הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012 (נשים גרושות תמשכנה לקבל מזונות גם אם תצאנה מהארץ פעם בשנה)

26. חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 20), התשע"ב – 2012 (איסור אפלייה בלשכת התעסוקה בדומה לעילות הקבועות בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה)

במושב הנוכחי:

27. חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 (הגדלת קצבאות ניצולי השואה)

28. חוק בתי המשפט (תיקון מס' 71) (פומביות הדיון בעבירות אלימות במשפחה), התשע"ב-2012 (דיון בדלתיים סגורות בעבירות של אלימות במשפחה)

29. חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 40), התשע"ב – 2012 (גם בעלי רכב בשווי נמוך יהיו זכאים להבטחת הכנסה)

יחימוביץ' במקום הרביעי ב"אלוף החקיקה" עם 28 חוקים חדשים

 

 
חקיקה בכנסת ה-17:
30. חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 35), התשס"ז- 2006 (הארכת תוקף הוראת שעה להמשך שידורי החדשות המקומיות)
31. חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז 2006 – חוק הקופאיות
32. חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 38) (ח"כ שהורשע בעבירה שיש עימה קלון יושעה מכהונתו)
33. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  (מס' 157), התשס"ז- 2007 (השוואת זכאות לנקודות זיכוי במס הכנסה בין חיילים לחיילות)
34. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור (תיקון מס' 3) , התשס"ז- 2007 (מעודד עובדי ציבור לחשוף שחיתויות)
35. חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 4) , התשס"ח -2007 (איסור העסקת עברייני מין במוסדות המכוונים למתן שירותים לקטינים ולאנשים עם מוגבלויות).
36. חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה)(הוראות  שעה), התשס"ח- 2007
37. חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41), התשס"ח- 2008 
38. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 8) , התשס"ח- 2008 (הורה יחיד יהיה זכאי 
39. חוק הכנסת (תיקון מס' 25), התשס"ח- 2008
40. חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס' 2) , התשס"ח-2008
41. חוק הגנת השכר (תיקון מס' 24) , התשס"ח- 2008
42. חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה) (הוראת שעה), התשס"ט-2008. 
 
הצעת חוק - 15 כתבות נוספות
שלי נאמה מעל דוכן מליאת הכנסת בעקבות ההעברה בקריאה שנייה ושלישית של חוק מוסר התשלומים לעצמאיים ולעסקים קטנים - מהלך שהייתה ממוביליו לאורך 7 השנים האחרונות. מתוך דבריה (לצפייה):
שלי נאמה במליאת הכנסת במסגרת יום זכויות האדם של הכנסת, אודות הזכות להתהלך באופן חופשי במרחב הציבורי. לצפייה:

תגובות

לשלי חלק מהחוקים בסדר אבל זה

לשלי חלק מהחוקים בסדר אבל זה רחוק מצדק חברתי כל עוד שאין חוק שהציבור יכול לתבוע עובד ציבור לא יהיה צדק חברתי כי יש בידי מסמכים שאני יכול לתבוע עובד ציבור ועובדי הציבור גרמו לי לא לעבוד ועוגמת נפש ולא מזיז להם אפילו מפקחת ממשרד מקרקעין שינתה את חוקי המקרקעין ושקרה . גם שופטים מבית המשפט מחוזי מרכז הם עשו זיגזג בשתי משפטים שאני הגשתי כדי שלא יהיה דיון כי אין חוק שאני בתור ציבור יכול לתבוע אם היה חוק כזה לא היה אף פקיד ולא מפקחת ולא שופט היה מזלזל בי ואיתי מקבל מה שמגיע לי ויש בידי מסמכים על כל מה שדיברתי ............... . מדובר על משרדים אלו מס ערך מוסף מס הכנסה ביטוח לאומי משרד השיכון מס שבח משרד מקרקעין טאבו משרד העבודה תרבות הדיור עמידר עריות משרד תלונות הציבור וכל זה יש מסמכים להוכיח שכן אני יכל לתבוע אם היה חוק כזה ולא יגרם לי שום נזק ועוגמת נפש מהמצב הזה ........ ......... אני מכווה שתעני לי כי נבחרי הציבור עונים רק לפני הבחירות ודקה לאחר סגירת הקלפי לא מכרים אותנו

לשלי חלק מהחוקים בסדר אבל זה

לשלי חלק מהחוקים בסדר אבל זה רחוק מצדק חברתי כל עוד שאין חוק שהציבור יכול לתבוע עובד ציבור לא יהיה צדק חברתי כי יש בידי מסמכים שאני יכול לתבוע עובד ציבור ועובדי הציבור גרמו לי לא לעבוד ועוגמת נפש ולא מזיז להם אפילו מפקחת ממשרד מקרקעין שינתה את חוקי המקרקעין ושקרה . גם שופטים מבית המשפט מחוזי מרכז הם עשו זיגזג בשתי משפטים שאני הגשתי כדי שלא יהיה דיון כי אין חוק שאני בתור ציבור יכול לתבוע אם היה חוק כזה לא היה אף פקיד ולא מפקחת ולא שופט היה מזלזל בי ואיתי מקבל מה שמגיע לי ויש בידי מסמכים על כל מה שדיברתי ............... . מדובר על משרדים אלו מס ערך מוסף מס הכנסה ביטוח לאומי משרד השיכון מס שבח משרד מקרקעין טאבו משרד העבודה תרבות הדיור עמידר עריות משרד תלונות הציבור וכל זה יש מסמכים להוכיח שכן אני יכל לתבוע אם היה חוק כזה ולא יגרם לי שום נזק ועוגמת נפש מהמצב הזה ........ ......... אני מכווה שתעני לי כי נבחרי הציבור עונים רק לפני הבחירות ודקה לאחר סגירת הקלפי לא מכרים אותנו

לשלי שלום

לשלי שלום ....................................................... . א.בשביל שיהיה צדק חברתי והציבור יהיה שווה בעיני עובד צריך חוק שיהיה שהציבור יכול לתבוע עובד ציבור אם יש צדק לתביעה כי לי יש מסמכים לכך ב. יש כל כך מה לתקן במדינה הזות אבל כל מי שעולה לכנסת לא מכיר את הציבור דקה אחד לאחר סגירת הקלפי וזה מה שקורא כולם מחזרים לפני הקלפי ג.אני רשמתי לך כמה פעמים ולא קיבלתי שום תגובה ממך אילו היה לפני הבחירות איתי מקבל תשובה וזה חבל שמכירים אותנו רק בזמן הבחירות

לשלי שלום, כל הכבוד לחקיקות

לשלי שלום,

כל הכבוד לחקיקות הנ"ל, אך מדוע אין כל התייחסות לקשישים, איך הם אמורים להתקיים מכ-2500 ש"ח?

למה אין כל חקיקה לקשישים המתקיימים מ-כ-2500 ש"ח כולל השלמת הכנסה שיקלו על מצבם?

ומדוע לקשישים כנ"ל המעוניינים לעבוד מורידים את השלמת ההכנסה המזערית של כ-250 ש"ח.

קשיש או קשישה הגרים בגפם עומדים לעיתים קרובות בפני ניתוק מים. חשמל, עיקול חשבונם ותכולת דירתם. שלא לדבר על סבל מתת תזונה.

איך לכל הרוחות קשיש או קשישה המתקיימים רק מקיצבת זיקנה יכולים לעמוד בתשלומים בסיסיים וכלכלתם? במיוחד כשהם גרים בגפם.

מן הראוי להתייחס גם לשכבה החלשה באמת שאינה יכולה לנפנף בידיים או ברגליים ואף אחד לא זועוק את זעקתם. לקלפי תמיד יש מי שדואג שהם יגיעו.

מקווה לראות שינוי בנושא בכל ההקדם.

פרסום תגובה חדשה