Skip to main content
"התמיכה במבצע הזה לא נובעת ממערכת פוליטית או מאג'נדה ביטיחונית, אלא ..."

שלי לרשת ב': "המבצע בעזה חיוני וצודק, אך חייבות להיות לו מטרות מוגדרות ואינו יכול להימשך עד אינסוף"

15 נובמבר 2012

התמיכה במבצע הזה לא נובעת ממערכת פוליטית או מאג'נדה ביטיחונית, אלא פשוט מכך שהמבצע הזה הוא חיוני וצודק. גם החיסולים אתמול, גם הפגיעה האווירית. זו זכות וחובה של ישראל ושל צה"ל להשיב על ירי בלתי פוסק ועל סיכון חייהם של תושבי הדרום. גם המטרות הן מטרות שאפשר בהחלט להזדהות איתן. זו לא איזו פנטזיה על חיסולו של החמאס או מיגורו כפי שנשמעים קולות של מי שאינם מבינים שהחמאס הוא מיליון וחצי איש. שמעתי את המטרות שהציבה הממשלה. אני לחלוטין מזדהה ומחזקת אותן. חיזוק ההרתעה, פגיעה קשה במערך הרקטות, פגיעה כואבת בחמאס ובארגוני הטרור וצמצום הפגיעה בעורף. כל אלה מטרות ריאליות, צודקות, נכונות.

...

כלומר, בשלב הזה היית מציעה להמשיך במבצע "עמוד ענן", להמשיך ולהכות בחמאס, באנשיו ובראשיו?

למבצע הזה צריכות להיות מטרות, ואותן פירטתי.

מתי תהי סבורה שהמטרות הושגו ושצריך לעצור?

אני סומכת על צה"ל שידע להעריך האם המטרות האלה הושגו. אבל חייבות להיות מטרות מאוד מוגדרות, שאותן פירטתי. בוודאי אינו יכול להימשך עד אינסוף. הסבב הזה לא נגמר והחמאס לא ישקוט אחרי המתקפה שלנו אתמול והיום. הסבב ימשך עוד כמה ימים. אבל בסופו יש הכרח לערב את הקיליה הבינלאומית כדי להגיע להסכמות כלשהן.

ההסלמה בדרום - 28 כתבות נוספות

פרסום תגובה חדשה