Skip to main content
"    אני גרה בדירה הזו 12 שנים. הגודל שלה הוא 78 מטרים רבועים, אבל זה ..."

שלי אירחה את התוכנית "לילה כלכלי" לביקור בביתה שבכרם התימנים בתל אביב

25 דצמבר 2012
שלי מאחרת את "לילה כלכלי" בביתה

 

 

אני גרה בדירה הזו 12 שנים. הגודל שלה הוא 78 מטרים רבועים, אבל זה אחלה בית. הוא קטן אבל חמוד ואנחנו אוהבים לחיות בו. יש בו משהו מעול השנים עליו, וזה מדבר לטובה. התקרה גבוהה וגם יש תחושה של המשכיות. זה בית שנבנה במאה הקודמת בתחילת שנות ה-30.

את יכולה לדמיין מעבר מבית כל כך קטן למעון ראש הממשלה המפנק והגדול?

אם זה המחיר שצריך לשלם בשביל כהונת ראש ממשלה, זה מחיר שולי. למרות שאנחנו מאוד קשורים לבית.

לילה כלכלי - 10 כתבות נוספות
שלי התראיינה בתכנית "לילה כלכלי" עם גדי סוקניק בערוץ 10, והתייחסה להחלטתה של הממונה החדשה על ההגבלים העסקיים עו"ד מיכל הלפרין לוותר על שני כלים מרכזיים שבידיה - ההכרזה על מונופול והקביעה של מחיר מופרז. מתוך דבריה:
שלי התראיינה בתוכנית "לילה כלכלי" עם גדי סוקניק בערוץ 10, והתייחסה להשלכות של תגלית הגז הגדולה במצרים על המאבק כנגד מונופול הגז בישראל. מתוך דבריה:

פרסום תגובה חדשה