Skip to main content
"  יו"ר האופוזיציה שלי יחימוביץ', בסיוע צוות כלכלנים, בדקו את ..."

שלי בסיוע צוות כלכלנים מצאה: שעה שהעשירון העליון ישלם רק 2.2% על הגזירות- העשירון התחתון ישלם 25.1%‎

12 מאי 2013
פורבס רשת ב Ynet

 

יו"ר האופוזיציה שלי יחימוביץ', בסיוע צוות כלכלנים, בדקו את טענת שר האוצר לפיד שאמר על מעמד הביניים "לפחות הפעם הוא לא היחיד שהולכים לכיס שלו..." בגרף שמפרסמת יחימוביץ' היא מראה כיצד נטל הגזרות הצפוי בתקציב יתחלק על פני העשירונים השונים.

 

 


בסיס הנתונים הוא של הלמ"ס ושל הביטוח הלאומי, ועליהם נבדקה ההשפעה של הגזרות המרכזיות:

העלאת המע"מ, העלאת מס הכנסה, הטלת מס על עקרות בית, קיצוץ קצבאות ילדים, העלאת מס על סיגריות, ועוד.

הצפי הוא שעומק הפגיעה קשה עוד יותר: בשל מחסור בנתונים מדוייקים עדיין לא נכללו בטבלה גזרות קשות אחרות - העלאת האגרה על קשישים סיעודיים, ביטול השתתפות בצהרונים וביטול נקודות זיכוי לאקדמאיים.

 

יחימוביץ': "המספרים בגרף חזקים מכל מילים, והם משקפים באופן מזעזע ובלתי נסלח את אי הצדק העמוק ואת השגיאה הכלכלית המרה שבתוכנית לפיד.

 עולה תמונה של נטל גזרות קשה, רגרסיבי, אי-שוויוני בעליל שפוגע בעיקר בעניים ובמעמד הביניים וכמעט לא נוגע בעשירים ביותר.

הגרף הזה שומט את הקרקע מתחת לכל טענה של לפיד כאילו בתקציב הזה יש ממד כלשהו של שוויון. 

מדאיגה אותי מאוד הרשלנות הפושעת. העובדה שבאוצר לא טרחו לעשות (ולהציג לציבור) את מה שאנחנו עשינו בשלושה ימים:

בדיקות פשוטות של ההשלכות הכלכליות והחברתיות של הצעדים הללו על ממדי העוני, האי-שוויון והפגיעה הבלתי פרופורציונלית במי שיאיר לפיד התיימר לייצג - האדם העובד".

יחימוביץ' הדגישה כי המאבק בעיצומו. "לא נפקיר את החברה הישראלית ואת אזרחיה בידיהם של לפיד ונתניהו".

 

מצ"ב הניתוח המלא וההסבר לגרף.

 

שלי: "המספרים בגרף חזקים מכל מילים, והם משקפים באופן מזעזע ובלתי נסלח את אי הצדק העמוק ואת השגיאה הכלכלית המרה שבתוכנית לפיד"

 

 

 

 

גזירות - 67 כתבות נוספות
שלי התראיינה בתכנית "הכל כלול" עם סיון כהן בערוץ 10, והתייחסה לגזירות הכלכליות שמתכנן שר האוצר משה כחלון להטיל בתקציב המדינה הקרוב. מתוך דבריה:
שלי התראיינה בתכנית "בוקר טוב ישראל" עם גלית אלטשטיין בגלי צה"ל, והתייחסה לגזירות המתוכננות בתקציב המדינה הקרוב, בהם דחיית שכר למאות אלפי עובדים וקיצוץ רוחבי נרחב בתקציב המדינה. מתוך דבריה:

תגובות

יש בעיה עם הקישור לניתוח המלא

יש בעיה עם הקישור לניתוח המלא של התקציב.

ללא התייחסות לדעות פוליטיות

ללא התייחסות לדעות פוליטיות או להשקפת עולם - מבחינה ראשונית של הטבלה שמצורפת עולה כי ישנה טעות גסה בחישוב ההשפעה של קצבאות הילדים. בתחשיב נלקח כי הקצבה מבוטלת כליל במקום לקחת את השינוי שמוצע בתקציב האומרת שהקצבה תעמוד על 140 שקלים לכל ילד.
בנוסף, משום מה, לקחו בחשבון את המדרגות הגבוהות יותר של ילדים שנולדו לפני 2003 במקום את המדרגות החדשות לאחר הרפורמה הקודמת.
בחישוב תיקון הטעות ההשפעה היא כ-15% מההכנסה של העשירון התחתון.
חשוב להדגיש כי מדובר מההכנסה של כל עשירון ולא מסך הגזירות. העשירונים הגבוהים ישלמו הרבה יותר.

טוב שהתגובה עוברת לסינון,

טוב שהתגובה עוברת לסינון, בכוונה פרסמתי פה ולא בפייסבוק. אתם מוזמנים ליצור איתי קשר אם ההכוונה לטעות באקסל אינה ברורה.

אני מתנגד להצעת התקציב ותומך

אני מתנגד להצעת התקציב ותומך במאבק בו. בחנתי את הקובץ ונראה שיש טעות אחת די קשה בנושא קצבאות הילדים: החישוב באקסל כולל חישוב כאילו בוטלו קצבאות הילדים לחלוטין ולא קוצצו לסכום נמוך יותר. תיקון הטעות הזו בלבד מוריד את אחוז הפגיעה בעשירון הראשון מ 25% לסביבות 12%. בנוסף סכום הקצבאות המחושב הוא לפני ההפחתה מ 2003.
חשוב לתקן זאת כדי לא לפגוע באמינות המאבק בתקציב

פרסום תגובה חדשה