Skip to main content

מעמד האישה

שלי התראיינה לתכנית "עושים סדר" בטלוויזיה החינוכית, בהגשת בן כספית, אודות התמודדותה לראשות ההסתדרות. מתוך הדברים (לצפייה): "כספית: את מסכימה שההסתדרות נתפסת כגוף עבש שפג זמנו?
שלי התראיינה לתכנית "צבע הכסף" ברשת ב', בהגשת פאר-לי שחר ודפנה הראל כפיר, בעקבות הכרזתה לפיה תתמודד לראשות ההסתדרות. בראיון הצביעה שלי על הפער בין היקף האחריות הרחב שאמורה ההסתדרות ליטול על עצמה לבין היקף האחריות המצומצם...
שלי נאמה במליאת הכנסת במסגרת הדיון סביב דחיית תחילת שידורי תאגיד השידור הציבורי, והתייחסה לשורת נושאים, כשבראשם ההצעה לאסור על חקירת ראש ממשלה מכהן וניסיונו המתמשך של ראש הממשלה נתניהו לחסל את השידור הציבורי. מתוך...
שלי התראיינה לתכנית "הכל דיבורים" ברשת ב', בהגשת בני טייטלבוים וטל שלו, על רקע גל חשיפות ההטרדות המיניות שביצעו אישי ציבור שונים בנשים בכלל והתלונות נגד חיים יבין בפרט. מתוך דבריה: "טייטלבוים: את לא עבדת במקביל לחיים...
שלי התראיינה לתכנית "הבוקר הזה" ברשת ב', בהנחיית אריה גולן, וזאת על רקע הפרסום לפיו ניסן סלומינסקי הוא חבר הכנסת לו מיוחסים מעשי תקיפה מינית חמורים, ועל רקע סאגת עמונה. מתוך דבריה: "גולן: את מוכנה כבר עכשיו לחרוץ את דינו של...