Skip to main content

תקציב 2013

יו"ר האופוזיציה ויו"ר מפלגת העבודה, ח"כ שלי יחימוביץ' פתחה את ישיבת סיעת העבודה ואמרה את הדברים הבאים: "אם בנט והבית היהודי מאמינים שאין די בבחירות דמוקרטיות למה הם לא תובעים משאל עם על התקציב ועל חוק ההסדרים?...
למה שלא נעמיד את התקציב למשאל עם? אם בנט והבית היהודי מאמינים שצריך משאל עם לכל הסכם מדיני, ושאין די בבחירות דמוקרטיות, והם לא מכירים בסמכות הריבון קשה לי להבין למה הם לא תובעים עכשיו להביא את ההצבעה על התקציב ועל...
יו"ר האופוזיציה ויו"ר מפלגת העבודה, ח"כ שלי יחימוביץ' התראיינה בגל"צ ואמרה את הדברים הבאים: -הריאיון המלא נמצא באודיו בתחתית הכתבה- ירון וילנסקי: שלי יחימוביץ', יו"ר האופוזיציה ויו"ר מפלגת העבודה, שלום לך. שלום...
מרוב דגלים לא רואים את העם. הקיצוץ הרוחבי שהטילה היום הממשלה בישיבה שאתם רואים בתמונה הוא לא יותר מביטוי מכובס לגזרות קשות נוספות. דוגמית קטנה ממה שהקיצוץ הזה אומר: פגיעה קשה בהשכלה הגבוהה, פגיעה בביטחון ברחובות,...
יו"ר האופוזיציה ויו"ר מפלגת העבודה, ח"כ שלי יחימוביץ' התראיינה לחגי גולן ורינה מצליח ב-103 fm ואמרה את הדברים הבאים: -הריאיון המלא באודיו בתחתית הכתבה- חגי גולן: בוקר טוב חברת הכנסת שלי יחימוביץ' בוקר טוב חגי ורינה. חגי...