Skip to main content

מורי קבלן

השבר בצה"ל, הגזענות מקפיאת הדם, המתקפה על ערכי יסוד, התבהמות הפוליטיקאים - לא יכולים להתנקז כולם אל חייל אחד מ"החטיבה של הפועלים השחורים". מצטערת שמאז תחילת הפרשה אני מחדדת את הערכים שלי על הגב שלו. וספרו לי עוד בדיות על...
09/07/2015 כ"ב התמוז התשע"ה לכבוד: יו"ר ועדת החינוך, ח"כ יעקב מרגי הנדון: מורות ומורי קבלן אדוני היו"ר,
שלי בבלוג:בוקר טוב ושנת לימודים נהדרת! מוגש לכם באהבה מילון מושגים שאתם חייבים לדעת: אי שוויון, שיעורים פרטיים, סרדינים, מורים, מורי קבלן, מנקה, קיצוץ רוחבי, אחיות בריאות התלמיד, הפרטה, השפה הערבית, בערות, "האחר הוא אני",...
מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם דו"ח מחקר, שהכין לבקשתה של שלי ושל ח"כ שמעון אוחיון, בעניין מורי הקבלן המועסקים ברשויות המקומיות. לפי הדו"ח, בתשע הרשויות המקומיות שנבדקו בלבד עובדים כ-1,700 מורי קבלן. מספר זה מתווסף למורי...