Skip to main content

מורי קבלן

חה"כ שלי יחימוביץ יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה 04.02.18 יט' בשבט, התשע"ח לכבוד: מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב
כבוד למאבק הציבורי נגד גרוש מבקשי המקלט, וכמה טיפים איך מפעילים לחץ אפקטיבי על שרים וח"כים. פרשת ריטמן והקצינה שהטריד מינית. כשאיש שלטון החוק, המפכ"ל לשעבר אסף חפץ, מתגלה כעוד חבר במועדון האדם הקדמון שחושב...
השבר בצה"ל, הגזענות מקפיאת הדם, המתקפה על ערכי יסוד, התבהמות הפוליטיקאים - לא יכולים להתנקז כולם אל חייל אחד מ"החטיבה של הפועלים השחורים". מצטערת שמאז תחילת הפרשה אני מחדדת את הערכים שלי על הגב שלו. וספרו לי עוד בדיות על...
09/07/2015 כ"ב התמוז התשע"ה לכבוד: יו"ר ועדת החינוך, ח"כ יעקב מרגי הנדון: מורות ומורי קבלן אדוני היו"ר,