Skip to main content

גלצ

שלי התראיינה בתכניתה של יעל דן בגלי צה"ל, והתייחסה למינוי הצפוי של הרב אל"מ אייל קרים לרב הראשי לצה"ל, לאחר שמספר רב של התבטאויות קשות מפיו נחשפו השבוע. מתוך דבריה:
שלי התראיינה בתכניתם של יועז הנדל ועידן קוולר בגלי צה"ל, והתייחסה למגעים שמנהל יו"ר המחנה הציוני יצחק הרצוג על כניסה לממשלת הימין. מתוך דבריה:
- הראיון המלא באודיו בתחתית הכתבה - בשורה לאדם העובד יש לך הבוקר הזה כיושבת ראש האופוזיציה? אין לי איך לקרוא לתכנית הזאת אלא אכזריות, בגידה בציבור ובעיקר שגיאה כלכלית נוראה שתביא למיתון במשק. זו, אפי, תכנית דיכאון...
- הראיון המלא באודיו בסוף הכתבה - את בעד הקיצוץ בתקציבי הישיבות? הקיצוץ בתקציבי הישיבות הוא לא משמעותי בכלל. מדובר בשקלים מעטים ומאות מעטות לעומת הקיצוץ של 18 מיליארד שקלים. מדובר בהסחת דעת שנועדה פשוט להסב את הדיון...
- הראיון המלא באודיו בסוף הכתבה - האם שביתת אל על הייתה מיותרת בעינייך? השביתה לא התקיימה בסופו של דבר, היא נמנעה, אבל אין ספק שההילך של השביתה הביא לפתרון שהיה צריך להמצא לפני כל הבלגן הזה שאותו הממשלה אפילו לא ניסתה...