Skip to main content

גלצ

במהלך הקראת פסק דינו של בית הדין הצבאי בעניין החייל היורה אלאור אזריה,שלי התראיינה לרזי ברקאי וקובי סודרי בגלי צה"ל, ופרסה את עמדתה בנושא. מתוך דבריה: ברקאי: אנחנו הולכים לקראת הרשעה בסעיף חמור של הריגה, ואת אומרת שאחרי...
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שוחחה עם ירון וילנסקי ויעקב ברדוגו בגלצ על המאמר שפרסמה שרת המשפטים, איילת שקד. מתוך דבריה:
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שוחחה עם ירון וילנסקי ויעקב ברדוגו בגלצ על הסכם הגז שנחתם עם ירדן. מתוך דבריה:
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שוחחה עם רזי ברקאי בתכנית "מה בוער" בגלצ על כוונת האוצר להעלות את גיל הפרישה לנשים. מתוך דבריה:
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שוחחה עם ניב רסקין ועמית סגל בגלצ על ראיונותיו של ראש הממשלה נתניהו לתקשורת הישראלית.