Skip to main content

סיכום שבועי

מה שתית/ מה לבשת/ מה נזכרת/ המילון המלא של מי שרוצים לסתום לכן את הפה, ושתמשיכו להיות קורבנות שקטים. מה את עושה כשאשה מספרת שחבר שאת אוהבת תקף אותה? מאמינה לה. עם כל הבלבול והכאב. והמבוגרות שפתאום מדברות: הן לא "נזכרו", כי...
כן, זה מחמיץ את הלב כשרואים לאן הידרדר יום האזכור לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. הבהרות: אין קיצונים "משני הצדדים" כי יש צד שבו אין רוצחים; אין דבר כזה יום אזכור לרבין שבו מעלימים את הנסיבות והסיבות לרצח. רשימת הבוגדים...
כצפויוכנהוג אצל קואליציה שמתפרעת אל מול מוסדות השלטון יומי הראשון בועדה כבר לווה באיומים להחליש ולסרס את מבקר המדינה. לא במשמרת שלי. הגנה על שומרי הסף - משימת על בדמוקרטיה הישראלית, בטח היום. כשממלכתיות נחשבת לבגידה...
כצפויוכנהוג אצל קואליציה שמתפרעת אל מול מוסדות השלטון יומי הראשון בועדה כבר לווה באיומים להחליש ולסרס את מבקר המדינה. לא במשמרת שלי. הגנה על שומרי הסף - משימת על בדמוקרטיה הישראלית, בטח היום. כשממלכתיות נחשבת לבגידה...
ה"סערה" המטופשת והגלים בשלולית סביב רבע משפט מנותק-קונטקסט של אבי גבאי עוררו בי מחשבות נוגות על המחנה הפוליטי שלנו. הממשלה מודיעה בזעם על הפסקתו של מו"מ שממילא לא קיים אלא בדמיון. הקמפיין הסוחף של נפגעות תקיפה מינית...