Skip to main content

עבודה בועדות

שלי השתתפה בדיון בוועדה המיוחדת ל"מאבק בנגעי הסמים והאלכוהול", בראשות חה"כ תמר זנדברג ("מרצ"), ופרסה את עמדתה בנוגע להפללה בגין שימוש בקנאביס. מתוך דבריה (לצפייה):
שלי דיברה בוועדה לענייני ביקורת המדינה, בראשות חה"כ קארין אלהרר ("יש עתיד"), במסגרת דיון אודות ריבוי התאונות הקטלניות בכביש 66. מתוך דבריה (לצפייה):
שלי השתתפה בישיבת ועדת הרפורמות בכנסת בראשות ח"כ אלי כהן, והביעה תמיכה בפרק הגברת התמיכה בשוק האשראי בחוק ההסדרים. במהלך הישיבה הבטיחה לפעול להעברת הפרק, שיקל על הקמת אגודות אשראי קואופרטיביות: "עצם העובדה שהפתח הזה...
שלי השתתפה בדיון בועדת הכספים של הכנסת בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים, והביעה התנגדות למהלך ללא מציאת פתרון הוליסטי לנשים שנפלטו משוק העבודה, לנשים במקצועות שוחקים, לנשים עצמאיות ולקבוצות נוספות אותן ההצעה מפספסת. לצפיה...
שלי השתתפה בדיון של ועדת החינוך של הכנסת בנושא שינויים בהוראת מקצוע האזרחות, וביקשה מהועדה להפנות בקשה לשר החינוך לעצור את התהליכים במקצוע.