Skip to main content

שלי בתקשורת

שלי התראיינה ל"הבוקר הזה", יומן הבוקר של רשת ב' בהגשת אריה גולן, על רקע הצעת החוק להגבלת סמכויותיו של מבקר המדינה, וכן על רקע המאבק ההולך ומתרחב בהטרדות המיניות. להאזנה לראיון המלא:
שלי התראיינה לתכניתם של שלום קיטל ורועי שרון ברשת ב', על אודות מגוון נושאים: החשש של ראשי מפלגות הקואליציה מתנופתה של מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי, קמפיין "MeToo" והמהפכה הפמיניסטית שהוא חלק ממנה, וכן חיוניותה של הוועדה...
לקראת ראש השנה, השתתפה שלי בפאנל סיכום שנת תשע"ז של התכנית "קריאה שלישית" בערוץ הכנסת, בהגשת שלום קיטל ובצוותא עם יו"ר הקואליציה, חה"כ דוד ביטן (הליכוד), חה"כ לשעבר פרופ' אריה אלדד ומזכ"ל "שלום עכשיו" לשעבר, יריב אופנהיימר.
שלי התראיינה ל"הבוקר הזה", יומן הבוקר של רשת ב' בהגשת אורי לוי, בבוקר שאחרי החלטת צירי ועידת מפלגת העבודה לאשר ברוב גורף את הצעת היו"ר, אבי גבאי. בדבריה התייחסה שלי למשמעות החיובית של ההחלטה כלפי עתיד המפלגה. בנוסף,...
שלי השתתפה בפאנל התכנית "קריאה שלישית" בערוץ הכנסת, בהגשת שלום קיטל ובהשתתפות חה"כ לשעבר אריה אלדד, והתייחסה לשורת נושאים: היוזמה של ראש הממשלה שבמרכזה הענקת מנדט לקבינט המדיני-ביטחוני לקבל החלטה על אודות יציאה למלחמה,...