Skip to main content

העלאת גיל הפרישה לנשים

שלי דיברה בדיון בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים בוועדת הכספים בראשות משה גפני. מתוך דבריה (לצפיה): שלי: תודה אדוני היושב ראש. קודם כל קראתי את ההצעה שלך. גפני: לא, אין לי הצעה בכתב. שלי:עברתי על הנון-פייפר, למדתי את פרטי...
שלי התראיינה לערן ואור מינהר בפודקאסט "משחקי הדסק" של אתר "כאן", העוסק בעונה השביעית של "משחקי הכס", שמשודרת בימים אלו. בדבריה ניתחה את תמונת המצב אחרי שידור הפרק השני של העונה, בדגש על הרוח הפמיניסטית שנושבת מהפרקים...
שלי השתתפה בדיון בוועדת הכספים של הכנסת, בראשות משה גפני ("יהדות התורה"), שעסק בתיקון הצעת החוק שמקדם האוצר להעלאת גיל הפרישה לנשים. בדבריה התמקדה שלי בהימנעות האוצר מלספק פתרון עבור נשים העובדות במקצועות שוחקים וכן...
שלי נאמה במליאת הכנסת במסגרת הצעה לסדר בנושא "ציון יום הקונגרס הציוני הראשון בבאזל". בדבריה הצביעה על האופן בו השימוש המושחת במשאבי המדינה למען אינטרסים פרטיים, וכן הפקרתם בו בעת של חלקי האוכלוסייה המוחלשים ביותר,...
שלי דיברה במסגרת דיון בוועדת הכספים, בראשותו של חה"כ משה גפני ("יהדות התורה"), שעסק בניסיונו המחודש של האוצר להעלות באופן גורף את גיל הפרישה לנשים,, תוך פגיעה קשה בנשים העוסקות במקצועות שוחקים ובנשים שנפלטו בגיל מוקדם...