Skip to main content

מכתבים

חברת הכנסתשלי יחימוביץ' פנתה במכתב לשר האוצר כחלון וביקשה להסיר את החסיון הגורף מפעילות קצא"א.
26/4/2016 י"ח בניסן התשע"ו לכבוד: עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על ההגבלים העסקיים הנדון: חשיפת החלקים המושחרים בפרוטוקולים של דיוני רשות ההגבלים העסקיים עם נציגי שותפויות הגז לעו"ד הלפרין שלום רב,
בתגובה לפוסט של שלימוקדם יותר השבוע בנוגע לעיכוב בהעלתה של שארית קהילת הפלאשמורה מאתיופיה לישראל משיקולים תקציביים - עיכוב לו קראה "פוסט ציונות וגזענות", כתב לה יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, נתן שרנסקי, מכתב ובו טען כי בני...
לכבוד : היועץ המשפטי לממשלה, מר אביחי מנדלבליט הנדון: פגיעה קשה בפרקליטות אדוני היועץ המשפטי לממשלה,