Skip to main content

ביקורת המדינה

שלי התראיינה ל"הבוקר הזה", יומן הבוקר של רשת ב' בהגשת אריה גולן, על רקע הצעת החוק להגבלת סמכויותיו של מבקר המדינה, וכן על רקע המאבק ההולך ומתרחב בהטרדות המיניות. להאזנה לראיון המלא:
דברי הסיכום של שלי במסגרת דיון בוועדה לביקורת המדינה בראשותה בנושא אי המוכנות של רשות הכבאות להתמודדות עם שריפות (לצפייה):
דברי הסיכום של שלי לישיבת ועדת ביקורת המדינה בראשותה בנושא התנהלות רשויות המדינה בטיפול בדירות הרפאים. בסיום דבריה פנתה למבקר המדינה בבקשה שיחווה דעתו בנושא (לצפייה): "למבקר המדינה יש מה לבדוק מבלי, חלילה, לפגוע...
שלי התראיינה לתכנית "היום הזה" בערוץ 20, בהגשת אמיר איבגי, בעקבות הדיון שהתנהל בוועדה לביקורת המדינה בראשותה סביב טיוחן של הטרדות מיניות על ידי מוסדות שונים להשכלה גבוהה, ועל רקע פריחתו המדהימה של השיח הפמיניסטי בימים...
במסגרת תפקידה כיו"ר הוועדה לביקורת המדינה, ניהלה שלי דיון שעסק בממצאי דוח מבקר המדינה, לפיהם אלפי בני אדם מתים מדי שנה כתוצאה מזיהומים הפושים בבתי חולים ובמוסדות אשפוז. מתוך דבריה (לצפייה): פתח הישיבה "שלום לכולם,