Skip to main content

החלטת מרכז הליכוד

שלי התראיינה בתכנית מה בוער אצל רזי ברקאי ובועז ביסמות בגלי צהל בנושאים החלטת מרכז הליכוד, חוק המרכולים והמיקום של המחנ"צ בסקרים להאזנה לראיון המלא: