Skip to main content

נתבג

יש לי חלום: בחלומי הנוסעים שהגיעו לנתב"ג וגילו שטיסתם עוכבה מבררים על מה שובתים עובדי רש"ת. הם מגלים שהסיבה היא שכל חסכונותיהם של העובדים לעת זיקנה עלולים להימחק משום שהם מעורבבים עם הכסף לתשלום פיצויים ליישובי הסביבה...
יש לי חלום: בחלומי הנוסעים שטיסתם עוכבה מבררים על מה השביתה. כשהם שומעים, הם מחפשים את אחד העובדים השובתים, ואומרים לו: כל הכבוד אחי, בהצלחה, אני איתך גם אם עכשיו קצת לא נעים לי. ואחר כך הם ניגשים אל מצלמות הטלוויזיה,...