Skip to main content

זכויות עובדים

שלי התראיינה לתכנית "המהדורה המרכזית" ברדיו "קול ברמה", בהגשת משה גלסנר, והתייחסה למגוון נושאים שעל סדר היום: ההפגנות השבועיות בסמוך לביתו של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, על רקע החשדות הפליליים כלפי ראש הממשלה...
שלי התראיינה לתכנית "צבע הכסף" ב"כאן רשת ב'", בהגשת רונן פולק, על רקע איומיה של "טבע" לפטר כ-350 עובדים ממפעליה בישראל, וכן על רקע המאבק למציאת פתרון הולם עבור 800 עובדי "חיפה כימיקלים". בדבריה התייחסה שלי לפתרונות הביניים...
שלי השתתפה בדיון בוועדת הכספים של הכנסת, בראשות חה"כ משה גפני ("יהדות התורה"), בעקבות הכרזתה של "חיפה כימיקלים" על סגירת מפעליה בצפון ובדרום, דבר שיביא לפיטוריהם של 800 עובדי החברה. במסגרת הדיון, הציעה הוועדה להנהלה לעכב את...
שלי השתתפה בדיון בוועדת הכספים של הכנסת, בראשות חה"כ משה גפני ("יהדות התורה"), שעסק באיומיה של "טבע" לפטר כ-350 מעובדיה בישראל. במסגרת הדיון, ובעקבות הצעתו של חה"כ מיקי רוזנטל, הוחלט להקפיא הפיטורים עד לאחר החגים, כשבינתיים...
שלי התראיינה לתכנית "העולם הבוקר" בערוץ 2, בהגשת הילה קורח ואברי גלעד, בעקבות הודעת הנהלת "חיפה כימיקלים" על אודות סגירת מפעלי החברה בצפון ובדרום ופיטוריהם של 1,500 העובדים. בנוסף, התייחסה למהלך הפיטורים המקביל של 350 מעובדי...