Skip to main content

חוק ההסדרים

שלי השתתפה בדיון בועדת הכספים של הכנסת בנושא הצעת האוצר בחוק ההסדרים להטיל מס על פיצויי פיטורים של עובד. מתוך דבריה:"מצאתם את הרגע האידיאלי להטיל מיסוי על אדם, ברגע הכי קשה, כשהוא מפוטר. זו פגיעה בעובדים בהינף יד, בחוק...
ח"כ יחימוביץ' בועדת הרפורמות: "חוק ההסדרים הוא חוק שצריך לעבור מהעולם, אבל פרק אגודות האשראי הוא מבורך, הוא חלק מהמאבק בריכוזיות הבלתי נסבלת בבנקים, ויועיל למשקי הבית ולעסקים קטנים ובינוניים. אגודות האשראי השיתופיות...
שלי השתתפה בישיבת ועדת הרפורמות בכנסת בראשות ח"כ אלי כהן, והביעה תמיכה בפרק הגברת התמיכה בשוק האשראי בחוק ההסדרים. במהלך הישיבה הבטיחה לפעול להעברת הפרק, שיקל על הקמת אגודות אשראי קואופרטיביות: "עצם העובדה שהפתח הזה...
שלי התראיינה במהדורה המרכזית של רדיו קול ברמה עם משה גלסנר, והתייחסה לאיומי שרת המשפטים שקד להגביל את כוחם של שופטי העליון בוועדה למינוי שופטים, לנסיונותיו של ראש הממשלה לפרק את תאגיד השידור הציבורי, לדיונים בכנסת על...
שלי נאמה במליאה במסגרת הדיון על תקציב המדינה לשנים 2015-2016 בקריאה ראשונה, וקראה לראש הממשלה לגנוז את מתווה הגז. מתוך דבריה: "בואו נודה, בתקציב הזה אין גזירות איומות ונוראות. כבר ראינו תקציבים שבהם פשוט שחטו את הציבור...