Skip to main content

שר האוצר

שלי התראיינה בנושא פגישתם של ראש הממשלה ומנכל טבע קאר שולץ, ונאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באירוע הדלקת הנרות של מפלגת הליכוד, בתכנית הבוקר הזה בהגשת אריה גולן, בכאן ב'. להאזנה לראיון המלא:
יו"ר הועדה לביקורת המדינה, ח"כ שלי יחימוביץ', שיגרה מכתב לשר האוצר משה כחלון, בעקבות דיון שהתקיים בועדה בנושא מוכנות הרשות הארצית לכבאות והצלה לאירועי שריפה. להלן נוסח המכתב המלא: לכבוד מר משה כחלון שר...
שלי התראיינה לתכנית "צבע הכסף" ב"כאן רשת ב'", בהגשת רונן פולק, על רקע איומיה של "טבע" לפטר כ-350 עובדים ממפעליה בישראל, וכן על רקע המאבק למציאת פתרון הולם עבור 800 עובדי "חיפה כימיקלים". בדבריה התייחסה שלי לפתרונות הביניים...
שלי דיברה במסגרת דיון בוועדת הכספים של הכנסת, בראשות חה"כ משה גפני, על אודות ניסיונה של חברת "טבע" לפטר כ-350 עובדים. בסיום הדיון הוחלט לפנות ל"טבע" בקריאה להקפיא את המהלך ל-3 חודשים, במהלכם תקודם הידברות בין החברה לבין ועד...
שלי דיברה במסגרת דיון בוועדת הכספים, בראשותו של חה"כ משה גפני ("יהדות התורה"), שעסק בניסיונו המחודש של האוצר להעלות באופן גורף את גיל הפרישה לנשים,, תוך פגיעה קשה בנשים העוסקות במקצועות שוחקים ובנשים שנפלטו בגיל מוקדם...