Skip to main content

שר האוצר

שלי התראיינה לתכנית "צבע הכסף" ב"כאן רשת ב'", בהגשת רונן פולק, על רקע איומיה של "טבע" לפטר כ-350 עובדים ממפעליה בישראל, וכן על רקע המאבק למציאת פתרון הולם עבור 800 עובדי "חיפה כימיקלים". בדבריה התייחסה שלי לפתרונות הביניים...
שלי דיברה במסגרת דיון בוועדת הכספים של הכנסת, בראשות חה"כ משה גפני, על אודות ניסיונה של חברת "טבע" לפטר כ-350 עובדים. בסיום הדיון הוחלט לפנות ל"טבע" בקריאה להקפיא את המהלך ל-3 חודשים, במהלכם תקודם הידברות בין החברה לבין ועד...
שלי דיברה במסגרת דיון בוועדת הכספים, בראשותו של חה"כ משה גפני ("יהדות התורה"), שעסק בניסיונו המחודש של האוצר להעלות באופן גורף את גיל הפרישה לנשים,, תוך פגיעה קשה בנשים העוסקות במקצועות שוחקים ובנשים שנפלטו בגיל מוקדם...
שלי התראיינה לתכנית הבוקר של אילנה דיין בגלי צה"ל, אודות התמיכה האקטיבית של שר האוצר משה כחלון ביו"ר ההסתדרות המכהן, אבי ניסנקורן. זאת על רקע הפרסום של עמליה דואק בחדשות ערוץ 2, לפיו כחלון ניסה לשכנע את פנחס עידן, יו"ר ועד...
שלי התייחסה ב"קול ישראל" לאיום המאוחר של ההסתדרות להשבית את המשק, בעקבות סוגיית עתידם של עובדי רשות השידור לאחר החלת חוק תאגיד השידור החדש. מתוך דבריה: