Skip to main content

חוק הקופאיות

הי זאת שלי, הלוואי והייתי יכולה להעביר לכם את תחושת הכיף והסיפוק שיש לי, בכל פעם שאני רואה חוק שחוקקתי משרת עובדים חלשים, שנעשקים ומנוצלים כספית, פיסית ונפשית, ומסייע להם לתבוע את עלבונם ואת זכויותיהם. למשל כאן. חוק...
יום שני 10 מרץ 2014 ח' באדר ב' תשע"ד לכבוד: מנכ"ל ניו-פארם, רמי שביט הנדון: הפרת חוק הזכות לישיבה בעבודה
יום שני 10 מרץ 2014 ח' אדר ב' התשע"ד לכבוד מנכ"ל הקאמרי, נעם סמל מנכ"ל חברת אבידר אבטחה, יחיאל שלמה הנדון: הפרת חוק הזכות לישיבה בעבודה
סימוכין: 00677812 ירושלים, כ"ו בכסלו, התשע"ג 10 דצמבר 2012 לכבוד מוטי קופרלי, בעל השליטה ברשת חצי חינם זקי שלום, בעל השליטה ברשת חצי חינם הנדון: הפרת חוק הזכות לעבודה בישיבה ברשת "חצי חינם"