Skip to main content

חוק הקופאיות

יום שני 10 מרץ 2014 ח' באדר ב' תשע"ד לכבוד: מנכ"ל ניו-פארם, רמי שביט הנדון: הפרת חוק הזכות לישיבה בעבודה
יום שני 10 מרץ 2014 ח' אדר ב' התשע"ד לכבוד מנכ"ל הקאמרי, נעם סמל מנכ"ל חברת אבידר אבטחה, יחיאל שלמה הנדון: הפרת חוק הזכות לישיבה בעבודה
סימוכין: 00677812 ירושלים, כ"ו בכסלו, התשע"ג 10 דצמבר 2012 לכבוד מוטי קופרלי, בעל השליטה ברשת חצי חינם זקי שלום, בעל השליטה ברשת חצי חינם הנדון: הפרת חוק הזכות לעבודה בישיבה ברשת "חצי חינם"
הי חבר'ה, אנחנו בעיצומו של מהלך התארגנות ענקי לפרישת מטות בחירות שלנו בכל ישוב בארץ שיש בו מתפקדי עבודה. עיר, עיירה וכפר, קיבוץ ומושב. כיף לראות את ההירתמות ואת המסירות שלכם. יום ההתמודדות, 12 בספטמבר. רשמו את היום...