Skip to main content

משרד התמת

יודעת שזה נדיר - אבל רוצה לפרגן ולהודות לשר הכלכלה נפתלי בנט, על כך שתמך, בלי חשבונות פוליטיים, בהארכת תוקף חוק הטקסטיל הבטחוני שלי, ואף קידם אותו בפועל בועדת שרים לחקיקה. היום בכנסת אושרה ההארכה בקריאה טרומית, והיא...
שלי קוראת לשר האוצר, יובל שטייניץ, לנקוט מדיניות פעילה בפתרון המשבר הכלכלי שחברות רבות במשק נקלעו אליו ולמנוע את הפיטורים ההמוניים בחברות אלה. יחימוביץ' אומרת כי לא מדובר בכוח טבע שאין עליו שליטה, וכי יש להקצות משאבים...
שאלה: ביולי 2011 התקבלה החלטת ממשלה 3409 שהוגדרה כ"היסטורית" לעידוד עסקים קטנים ובינוניים, ההחלטה קבעה שיש להעניק ביטחון סוציאלי לעצמאים בתחום הפנסיה וביטוח האבטלה. מאז ההחלטה לא הגיעה לכדי יישום. מתי וכיצד יש בכוונת משרד...
שאלה: כבר למעלה מחצי שנה שלא נפתחו קורסים להכשרה מקצועית, כולל קורסים שאושרו ב-2011. הדבר פוגע במובטלים שנותרים במעגל באבטלה ובמורים במרכזי ההכשרה המקצועית שנותרים ללא תעסוקה. מדוע לא נפתחים קורסי הכשרה מקצועית? באם יש...