Skip to main content

משרד התמת

שלי בועדת הכספים היום, בדיון על מסלולי תעסוקה של התמ"ת, קוראת לשר התמ"ת שלום שמחון לחזור בו מהפקדת 22 מרכזי תעסוקה בידי הג'וינט. "מדובר בהפרטה לכל דבר. שרות התעסוקה יודע לעשות זאת יותר טוב מכל ארגון. הג'וינט מבין בתעסוקה...
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר\ה התעשיה, המסחר והתעסוקה בישראל פועלים כמה עשרות מרכזים להכשרה מקצועית למבוגרים שזכו במכרז של משרד התמ"ת ופעילותם מתוקצבת ע"י המשרד. מטרת ההכשרה המקצועית למבוגרים היא...
שלי יחימוביץ (העבודה): בשנת 2008, עם החלת צו ההרחבה לפנסיה חובה, הוקמה ועדת הפיקוח ליישום הצו, המורכבת מנציגי ממשלה, העובדים והמעסיקים. אילו צעדים נקטה ועדת הפיקוח בשנה החולפת על מנת לאכוף את צו ההרחבה? מדוע עד כה, למרות...