Skip to main content
שלי התראיינה לתכניתו של רינו צרור בגלי צה"ל. בדבריה עסקה בקביעה הנחרצת של רשות השיפוט של ההסתדרות, לפיה התמודדותה של שלי לראשות ההסתדרות (לרבות ההסכם עם חה"כ איתן כבל) היא חוקית וכשרה, בתמיכה הניכרת לה היא זוכה מהעובדים בשטח וכן בהתנהלות...
שלי התראיינה לתכנית "לא דופקת בחשבון" ברדיו צפון, בהגשת ליאת רון, והתייחסה לפיטוריהם הצפויים של כ-1,500 עובדי "חיפה כימיקלים", בעקבות סגירתו המתוכננת של מיכל האמוניה. בדבריה התייחסה שלי לכך שבמשך ארבע שנים אף אחד מהמעורבים הנהלת החברה, יו"ר...
שלי התראיינה לתכנית "חכם על הבוקר" ברדיו רשת מורשת, בהגשת דוד חכם ובהשתתפות כתב ערוץ הכנסת יניר קוזין, והתייחסה לתמיכה המאסיבית לה היא זוכה בתקופה האחרונה מכוחות שונים לקראת הבחירות לראשות ההסתדרות. בנוסף, התייחסה למשבר רשות השידור, על רקע...
שלי התראיינה לתכנית "עצם העניין" ברדיו גלי ישראל, בהגשת יאיר שרקי, על רקע משבר רשות השידור ותאגיד השידור הציבורי. בדבריה התייחסה לחומרתו התקדימית של המהלך, לאופן בו שתי קבוצות העובדים נופלות קורבן לגחמות פוליטיות צרות של הממשלה וכן לאוזלת...
שלי התראיינה לתכנית "חדש על הבוקר" ב"רדיו קול ברמה", בהגשת נעם זיגמן, והתייחסה למשבר סביב עתיד רשות השידור ותאגיד השידור הציבורי, לאופן בו הפקירה ההסתדרות בראשותו של אבי ניסנקורן קבוצות עובדים מכל רחבי המשק וכן להסכם הקואליציוני שכרתה סיעת...
שלי התראיינה לתכנית "וילנסקי את ברדוגו" בגלי צה"ל, בהגשת ירון וילנסקי ויעקב ברדוגו, ועסקה בהסכם הקואליציוני שכרתה סיעת "בית חברתי" בראשותה עם סיעת ש"ס לקראת הבחירות לראשות ההסתדרות, בהתנהלותה של ההסתדרות בראשות אבי ניסנקורן וכן באפשרות...