Skip to main content

עיתון סופשבוע של שלי

הקלטת: אולי מגעילה, אבל לא "רכילותית". זו חתיכת עדות מרשיעה עם קשר ישיר לסוגיות לאומיות. כל רשימת העוונות בקלטת: מניצול קורבנות זנות, דרך מכירת המדינה וקבלת מתנות בתמורה, עבור בבזבוז כספי מדינה, בהמיות, והשפלת בני...
עונש מוות הוא שריד ברברי מעידן פרימיטיבי. למה לא סקילה/תלייה בשידור חי בכל הערוצים? ממשלה מופקרת מוכרת את בטחון המדינה בעבור פוליטיקה עלובה. כך הכריז מרכז הליכוד על מדינה דו לאומית. "אלון קסטיאל אנס אותי" - מעשה...
תשובתי לאלה שמסתלבטים על הפיליבסטר. המשטרה מנסה להפיל את השלטון?! ככה אומרת שרת המשפטים, בקינוח פרוע לחוק ההמלצות המושחת. היועמ"ש מודיע לועדה לביקורת המדינה יופסק עינוי בדיקות האזרחות החוזרות לישראלים יוצאי חבר...
נאום הגבות של נתניהו: חיקוי אידיוטי, רמיסת המשטרה, שקרים ושוב מתפוצצת פרשת ידיד נפשו, צלם החצאיות המטרידן נתן אשל. זוכרים את המייל ש"נתקה" שלח לי בטעות? הטבח בטבע. רפיסות ועליבות של נתניהו, כחלון וניסנקורן. כלום ושום...
אסון כלכלי וחברתי מהגדולים שידעה המדינה שר האוצר משה 'נטו' כחלון נטו נעלם, וחברו ניסנקורן מכסת"ח אותו. איך חברה נפלאהמשמינה, ומיטפשת, והופכת, בתהליך בוטה ומכוער, לחברה מצטיינת בניהול עלוב, הימורים פרועים, היעדר חזון,...