Skip to main content

עיתון סופשבוע של שלי

בקרוב נתניהו יהפוך לנאשם רגיל שמזיע על ספסל הנאשמים. העידן שלו יסתיים בתוך אוקיאנוס של שחיתות. הוא ינסה להטביע את האניה ביחד עם עצמו. היכונו לבחירות:להתפקד ולפקודכדי לבחור רשימה משובחת. ללכד שורות. לפרגן ולחזק (ללכלך...
בקרוב נתניהו יהפוך לנאשם רגיל שמזיע על ספסל הנאשמים. העידן שלו יסתיים בתוך אוקיאנוס של שחיתות. הוא ינסה להטביע את האניה ביחד עם עצמו. היכונו לבחירות: להתפקד ולפקוד כדי לבחור רשימה משובחת. ללכד שורות. לפרגן ולחזק...
בחירות בקרוב וזה אומר גם פריימריס. עזרו לי, חזקו אותי, ותתפקדו/תפקדו בשבילי. פרטים בסוף עיתון סופשבוע תיראו מופתעים.
בחירות בקרוב וזה אומר גם פריימריס. עזרו לי, חזקו אותי, ותתפקדו/תפקדו בשבילי. פרטים בסוף עיתון סופשבוע תיראו מופתעים.
בחירות בקרוב וזה אומר גם פריימריס. עזרו לי, חזקו אותי, ותתפקדו/תפקדו בשבילי. פרטים בסוף עיתון סופשבוע תיראו מופתעים. איך מגיני השחיתות הרקובה ביותר שבלעו את לשונם, מצאו אותה פתאום כדי להיות צדיקים בטירוף בפרשת...