Skip to main content
שלי התראיינה לתכניתו של רינו צרור ב"גלי צה"ל", בהגשת אילאיל שחר, והסבירה את תמיכתה בהחלטת שר החינוך נפתלי בנט למנוע את הענקת פרס ישראל ליאיר גרבוז. בנוסף, התייחסה למשבר רשות השידור, תוך שהיא מצביעה על האופן בו גם עובדי הרשות וגם עובדי התאגיד...
שלי התראיינה לתכנית "שישי בחמש" בערוץ 1, בהגשת אורי לוי וכנרת בראשי, על רקע המאבק נגד מהלך סגירת רשות השידור. בדבריה הצביעה יחימוביץ' על התקדים המסוכן שבסגירת הרשות ופתיחת התאגיד תחתיה, וכן על האופן בו הפקירה ההסתדרות את עובדי הרשות. בנוסף,...
פרצופה של הכנסת: מטפחת אופורטוניסטים ופחדנים, מגרשת את אורלי לוי אבקסיס. למה פרשת רשות השידור והתאגיד היא ארוע מסוכן לכל עולם העבודה. רמי לוי אביר העוף בשקל ומדליק המשואה הוא נצלן עובדים. רצח הוא רצח ורוצח הוא רוצח, אבל יש קשר בין יבוש...
שלי התראיינה לתכנית "שוברים כלים" בערוץ הכנסת, בהגשת רוני מילוא ומינה צמח, במסגרת פאנל שעסק בעתידן של קרנות הפנסיה ובעתיד הפנסיוני הלוט בערפל של אזרחי ישראל. בפאנל השתתפה גם ליאורה בוורס, ראש תחום מדיניות ומנהלת כספים ותפעול במרכז "טאוב"....
שלי התראיינה ל"היום הזה", יומן הערב של רשת ב', בהגשת יוסי הדר, על רקע פרסום דוח הוצאות השכר במגזר הציבורי. בנוסף, על רקע המאבק נגד סגירת רשות השידור, הצביעה על האופן בו ההסתדרות הפקירה את עובדי הרשות. מתוך הדברים: "הדר: אנחנו עדיין רואים פערים...
שלי התראיינה לתכנית "24 היום שהיה" בגלי צה"ל, בהגשת אפי בן אברהם, על רקע סגירתה ההולכת ומתקרבת של רשות השידור. בנוסף, לקראת התמודדותה לראשות ההסתדרות, נשאלה שלי בנוגע לדרישתה להוציא את הקלפיות בבחירות ממקומות העבודה. מתוך הדברים: בן אברהם:...