Skip to main content

"הצבעתי נגד סגירת רשות השידור. לצערי הייתי במיעוט"

19 מרץ 2017

שלי התראיינה לתכנית "שישי בחמש" בערוץ 1, בהגשת אורי לוי וכנרת בראשי, על רקע המאבק נגד מהלך סגירת רשות השידור. בדבריה הצביעה יחימוביץ' על התקדים המסוכן שבסגירת הרשות ופתיחת התאגיד תחתיה, וכן על האופן בו הפקירה ההסתדרות את עובדי הרשות. בנוסף, התייחסה גם להתמודדות שלה לתפקיד יו"ר ההסתדרות. מתוך הדברים (לצפייה בראיון המלא):

:בנוגע לסגירת רשות השידור, אמרה שלי "יש כאן עניין של תפיסת עולם. הצבעתי נגד סגירת רשות השידור, ולא רק מתוך חברות והכרת הטוב, אלא גם מפני שחשבתי שסגירת מקום עבודה, פיטורי כל עובדיו ופתיחת מקום עבודה זהה לו במטרותיו לידו, היא מעשה חמור ביותר מבחינת יחסי העבודה ושוק העבודה בישראל. לא היה כדבר הזה... גם הזהרתי שקל להרוס וקשה לבנות. לצערי הייתי במיעוט בהצבעה הזאת...

בחודשים האחרונים, ההבטחות שניתנו לעובדי רשות השידור, כאילו כגמול על אותה קריסה, עלו בעשן... אנשים חושבים שטלוויזיה זה דבר נורא זוהר, ולא יודעים שמאחורי המצלמה ניצבים אנשים שעושים עבודה טכנית, פיזית; לפעמים מדובר באנשים בגילאים כאלו שהם כבר לא ימצאו מקום עבודה אחר. זה כמו מפעל שנסגר ו-1,000 איש מפוטרים ממנו. במינימום שבמינימום, אנשים זכאים לפרוש בכבוד.... 

כל סיבובי הפרסה וההרפתקה הזאת עולים כסף לציבור. זה גם מראה על אי יציבות שלטונית מאוד גדולה, וגם מאיר באור מאוד לא מחמיא את יו"ר ההסתדרות, שהסכים לדברים האלה, והיה חייב לעמוד בפרץ. אנחנו עדים עכשיו גם לטרגדיה אנושית וגם לאירוע מכונן בעולם יחסי העבודה במשק הישראלי".

בנוגע לחיבור בין יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ושר האוצר בסוגייה, אמרה שלי כי "שיתוף פעולה בוודאי צריך להיות - אני בעד פשרות, בעד הידברות ובעד החלטות משותפות. אבל חיבוק דב פוליטי כזה ערב בחירות מעורר סימני שאלה מאוד קשים, בעיקר כלפי יושב ראש ההסתדרות. את מי הוא מייצג - האם הוא מייצג את האוצר או את העובדים? זה חיבור פוליטי מאוד תמוה. אם הייתי עובדת, הייתי מאוד חוששת ממנו".

לסיום, התייחסה שלי גם להקלטה בה נשמע איתן כבל טוען כי הוא מתכוון לקבל את תמיכתה של שלי בהתמודדות עתידית אפשרית שלו לראשות מפלגת העבודה: "זאת לא הייתה פרשה נעימה... אבל מעולם לא התכחשנו לכך שיש הסכם. פרסמנו הודעה שיש הסכם ופרסמנו תמונה שלנו חותמים על ההסכם. הדבר שאותו הכחשתי, כיוון שהוא פשוט לא אמת, זה הטיעון לפיו הבטחתי לאיתן כבל שאתמוך בו לראשות המפלגה, בתמורה לזה שאנחנו הולכים יחד בהסתדרות. הדבר הזה לא היה, לא נברא, אפילו לא משל היה".

רשות השידור - 88 כתבות נוספות
שלי נאמה במליאת הכנסת במסגרת ההעברה בקריאה שנייה ושלישית של חוק תאגיד השידור הציבורי, על רקע סגירת רשות השידור. בדבריה שיתפה באופנים בהם עיצבה הרשות את חייה האישיים, הערכיים והמקצועיים, הצביעה על התקדים המסוכן שנוצר באופן סגירת רשות השידור,...
שלי התראיינה בפעם האחרונה לתכנית "סדר יום" ברשת ב', בהגשת קרן נויבך, במסגרת יום השידורים האחרון של רשות השידור. לצידה השתתפה בשיחה גם הכתבת הצבאית הוותיקה, כרמלה מנשה. בדבריה שיתפה שלי בכלים הרבים שקיבלה במהלך תקופתה כעיתונאית ברשות השידור,...