Skip to main content

"ההסתדרות הפקירה גם את עובדי התאגיד וגם את עובדי רשות השידור"

16 אפריל 2017

שלי התייחסה במסגרת כתבה ב"קול ישראל" לפרסום טיוטת חוק תאגיד השידור החדש. בדבריה הצביעה על האופן בו מסכן החוק המיועד את עתיד השידור הציבורי, וכן על האופן בו שיתפה ההסתדרות פעולה עם מהלך הפגיעה בעובדי רשות השידור ובעובדי תאגיד השידור הציבורי. מתוך הדברים:

"זה חוק גרוע. הממונה על התקציבים באוצר הולך להיות העורך הראשי; מאות עובדים יפוטרו, ואלה שייקלטו בתאגיד יהיו בלי הגנות, בלי הסכם קיבוצי, כי ההסתדרות לא טרחה בכלל לפעול להסכם כזה. היא נאלמה דום במשך שלוש שנים, ושיתפה פעולה עם כל עוולה אפשרית. היא הפקירה גם את עובדי התאגיד וגם את עובדי רשות השידור. מעכשיו, השידור הציבורי בידיים של האוצר".

להאזנה:

רשות השידור - 88 כתבות נוספות
שלי התראיינה לתכנית "באה בטוב" ברדיו דרום, בהגשת אמירה בוזגלו, בעקבות סגירתה של רשות השידור. מתוך הדברים: "בוזגלו: מה שלומך בימים אלה?
שלי התראיינה למהדורה המרכזית של "רדיו קול חי", בהגשת גואל ועקנין, לקראת הבחירות לראשות ההסתדרות. בדבריה הצביעה שלי על האופן בו הפקירה הנהגת ההסתדרות בראשות אבי ניסנקורן את עובדי רשות השידור, על הפגמים אותם היא מתכוונת לתקן בהסתדרות אחרי...