Skip to main content

"ההסתדרות הפקירה גם את עובדי התאגיד וגם את עובדי רשות השידור"

16 אפריל 2017

שלי התייחסה במסגרת כתבה ב"קול ישראל" לפרסום טיוטת חוק תאגיד השידור החדש. בדבריה הצביעה על האופן בו מסכן החוק המיועד את עתיד השידור הציבורי, וכן על האופן בו שיתפה ההסתדרות פעולה עם מהלך הפגיעה בעובדי רשות השידור ובעובדי תאגיד השידור הציבורי. מתוך הדברים:

"זה חוק גרוע. הממונה על התקציבים באוצר הולך להיות העורך הראשי; מאות עובדים יפוטרו, ואלה שייקלטו בתאגיד יהיו בלי הגנות, בלי הסכם קיבוצי, כי ההסתדרות לא טרחה בכלל לפעול להסכם כזה. היא נאלמה דום במשך שלוש שנים, ושיתפה פעולה עם כל עוולה אפשרית. היא הפקירה גם את עובדי התאגיד וגם את עובדי רשות השידור. מעכשיו, השידור הציבורי בידיים של האוצר".

להאזנה:

רשות השידור - 84 כתבות נוספות
שלי התראיינה לתכנית "מייבשים את הביצה" ברדיו תל אביב, בהגשת שי גולדן ושרון כידון, אודות מעמדה של ההסתדרות כיום. בדבריה הצביעה על התנהלותו הפאסיבית של היו"ר המכהן אבי ניסנקורן, על האופן הציני בו זנחה ההסתדרות בראשותו את עובדי רשות השידור ועל...
שלי התראיינה למהדורה המרכזית של רדיו "קול ברמה", בהגשת משה גלסנר, על רקע התמודדותה לראשות ההסתדרות. בדבריה הצביעה על האכזבה של ציבור העובדים מיו"ר ההסתדרות המכהן, התייחסה לשיתוף הפעולה עם סיעת ש"ס ופרסה את עמדתה המורכבת בכל הנוגע לסוגיית...