Skip to main content

"איומי השביתה של ניסנקורן – ניסיון ציני לטשטש את החרפה לה הוא שותף"

19 אפריל 2017

שלי התייחסה ב"קול ישראל" לאיום המאוחר של ההסתדרות להשבית את המשק, בעקבות סוגיית עתידם של עובדי רשות השידור לאחר החלת חוק תאגיד השידור החדש. מתוך דבריה:

"אין גבול לציניות. אחרי שלוש שנים של רפיסות ושל הפקרה מוחלטת של עובדי רשות השידור, ואחר כך של עובדי התאגיד, אף אחד לא חושד ביו"ר ההסתדרות שהם מעניינים אותו בכלל. הרי ממילא נסגר כבר דיל כלשהו בינו לבין כחלון, השותף החדש שלו לקואליציה בתוך ההסתדרות. האיומים על שביתה ועל מאבק מדומה נועדו בסך הכול לטשטש את החרפה שהוא היה שותף לה, בה הוא נתן יד לסגירת מקום עבודה ופיטורי כל עובדיו, וגם לא טרח שבתאגיד יהיה איזשהו הסכם קיבוצי".

להאזנה:

רשות השידור - 84 כתבות נוספות
שלי התראיינה לתכנית "מייבשים את הביצה" ברדיו תל אביב, בהגשת שי גולדן ושרון כידון, אודות מעמדה של ההסתדרות כיום. בדבריה הצביעה על התנהלותו הפאסיבית של היו"ר המכהן אבי ניסנקורן, על האופן הציני בו זנחה ההסתדרות בראשותו את עובדי רשות השידור ועל...
שלי התראיינה למהדורה המרכזית של רדיו "קול ברמה", בהגשת משה גלסנר, על רקע התמודדותה לראשות ההסתדרות. בדבריה הצביעה על האכזבה של ציבור העובדים מיו"ר ההסתדרות המכהן, התייחסה לשיתוף הפעולה עם סיעת ש"ס ופרסה את עמדתה המורכבת בכל הנוגע לסוגיית...