Skip to main content

"איומי השביתה של ניסנקורן – ניסיון ציני לטשטש את החרפה לה הוא שותף"

19 אפריל 2017

שלי התייחסה ב"קול ישראל" לאיום המאוחר של ההסתדרות להשבית את המשק, בעקבות סוגיית עתידם של עובדי רשות השידור לאחר החלת חוק תאגיד השידור החדש. מתוך דבריה:

"אין גבול לציניות. אחרי שלוש שנים של רפיסות ושל הפקרה מוחלטת של עובדי רשות השידור, ואחר כך של עובדי התאגיד, אף אחד לא חושד ביו"ר ההסתדרות שהם מעניינים אותו בכלל. הרי ממילא נסגר כבר דיל כלשהו בינו לבין כחלון, השותף החדש שלו לקואליציה בתוך ההסתדרות. האיומים על שביתה ועל מאבק מדומה נועדו בסך הכול לטשטש את החרפה שהוא היה שותף לה, בה הוא נתן יד לסגירת מקום עבודה ופיטורי כל עובדיו, וגם לא טרח שבתאגיד יהיה איזשהו הסכם קיבוצי".

להאזנה:

רשות השידור - 88 כתבות נוספות
שלי התראיינה לתכנית "באה בטוב" ברדיו דרום, בהגשת אמירה בוזגלו, בעקבות סגירתה של רשות השידור. מתוך הדברים: "בוזגלו: מה שלומך בימים אלה?
שלי התראיינה למהדורה המרכזית של "רדיו קול חי", בהגשת גואל ועקנין, לקראת הבחירות לראשות ההסתדרות. בדבריה הצביעה שלי על האופן בו הפקירה הנהגת ההסתדרות בראשות אבי ניסנקורן את עובדי רשות השידור, על הפגמים אותם היא מתכוונת לתקן בהסתדרות אחרי...