שעת שאלות לשר התמ"ת- "מדוע לא נפתחים קורסי הכשרה מקצועית?"

23 ביולי, 2012

שאלה:

כבר למעלה מחצי שנה שלא נפתחו קורסים להכשרה מקצועית, כולל קורסים שאושרו ב-2011. הדבר פוגע במובטלים שנותרים במעגל באבטלה ובמורים במרכזי ההכשרה המקצועית שנותרים ללא תעסוקה. מדוע לא נפתחים קורסי הכשרה מקצועית? באם יש כוונה להעביר את מערך ההכשרה המקצועית או חלקים ממנו לתפעול על ידי גופים אחרים?

 

תשובת שר התמ"ת, שלום שמחון:

אכן בחצי שנה האחרונה לא נפתחו קורסים חדשים במרכזי ההכשרה הממשלתיים. בשל הצורך להתאים את ההכשרה המקצועית לדרישות עכשוויות משרד התמ"ת יזם מהלך רחב היקף האמור להסתיים בימים אלו,  לגבי אופן הפעולה ארוך הטווח של המרכזים ואין בכוונתנו  להפריט את המרכזים הממשלתיים זה אינו על הפרק כלל. הפעלת הנוהל החדש וסיכום תקציבי בינינו לבין האוצר יגרום לחידוש פעילות המרכזים. הנושא מטופל בסדר עדיפות גבוה.