Skip to main content

שוק העבודה

שלי התראיינה לתכנית "שישי בחמש" בערוץ 1, בהגשת אורי לוי וכנרת בראשי, על רקע המאבק נגד מהלך סגירת רשות השידור. בדבריה הצביעה יחימוביץ' על התקדים המסוכן שבסגירת הרשות ופתיחת התאגיד תחתיה, וכן על האופן בו הפקירה ההסתדרות את...
שלי התראיינה לתכנית "זירה חופשית" ברדיו חיפה, בהגשת יוסי מזרחי ואלי לוי, על רקע הכרזתה כי תתמודד לראשות ההסתדרות מטעם סיעת"בית חברתי". ראשית נשאלה שלי אם הופתעה מהחלטתו של שר הרווחה חיים כץ לתמוך ביו"ר ההסתדרות המכהן, אבי...
שלי התראיינה בתוכנית "שיחת היום" בערוץ 2 על החלטתן של ענקיות הטכנולוגיה "פייסבוק" ו"אפל" לממן הליכי הקפאת ביציות לעובדותיהן. קטע מדבריה:
גמישות גבוהה, רשת בטחון נמוכה, השקעה מזערית בעידוד שוק העבודה, התשואה על ההון עולה והתשואה על עבודה יורדת. אבטלה נמוכה אך ריבוי משרות עוני, 90% מהמשרות שנוצרו בשנה האחרונה הן בענפים בהם השכר הממוצע נמוך מהשכר הממוצע...
מרכז המחקר והמידע פרסם מחקר מקיף בנושא מודל הפלקסקיוריטי, עבודה + בטחון, לבקשתה של שלי. לחצו כאן לקריאת המסמך.