Skip to main content

גזענות

הקלטת: אולי מגעילה, אבל לא "רכילותית". זו חתיכת עדות מרשיעה עם קשר ישיר לסוגיות לאומיות. כל רשימת העוונות בקלטת: מניצול קורבנות זנות, דרך מכירת המדינה וקבלת מתנות בתמורה, עבור בבזבוז כספי מדינה, בהמיות, והשפלת בני...
אסון כלכלי וחברתי מהגדולים שידעה המדינה שר האוצר משה 'נטו' כחלון נטו נעלם, וחברו ניסנקורן מכסת"ח אותו. איך חברה נפלאהמשמינה, ומיטפשת, והופכת, בתהליך בוטה ומכוער, לחברה מצטיינת בניהול עלוב, הימורים פרועים, היעדר חזון,...
אסון כלכלי וחברתי מהגדולים שידעה המדינה שר האוצר משה 'נטו' כחלון נטו נעלם, וחברו ניסנקורן מכסת"ח אותו. איך חברה נפלאהמשמינה, ומיטפשת, והופכת, בתהליך בוטה ומכוער, לחברה מצטיינת בניהול עלוב, הימורים פרועים, היעדר חזון,...
שלי התראיינה למהדורה המרכזית של רדיו "קול ברמה", בהגשת משה גלסנר, לקראת הבחירות לראשות ההסתדרות ב-23 במאי. בדבריה התייחסה לקמפיין השנאה וההסתה שמנהל מטה ניסנקורן, על רקע תמיכתה האקטיבית של סיעת ש"ס במועמדותה של שלי. מתוך...
שלי התראיינה לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה ל"הבוקר הזה", יומן הבוקר של רשת ב' בהגשת אריה גולן, אודות הפרספקטיבה הלאומית והאישית שלה, כבת לניצולי שואה, כלפי יום השואה. בדבריה התמקדה בלקחים הרבים והמורכבים אותם נדרש העם...