Skip to main content

מעמד האישה

שלי התראיינה לתכנית "שוברים כלים" בערוץ הכנסת, בהגשת רוני מילוא ומינה צמח, במסגרת פאנל שעסק בעתידן של קרנות הפנסיה ובעתיד הפנסיוני הלוט בערפל של אזרחי ישראל. בפאנל השתתפה גם ליאורה בוורס, ראש תחום מדיניות ומנהלת כספים...
שלי התראיינה במהלך יום האישה הבינלאומי לתכנית "הכל דיבורים" ברשת ב', בהגשת עדי מאירי ובני טייטלבוים, והתייחסה לפערים המגדריים בשוק התעסוקה, תוך שהיא מצביעה על האנמיות שמפגינה ההסתדרות בנושא. בין היתר, הגיבה לדברים שאמר...
שלי התראיינה לתכניתו של חנוך דאום ברדיו תל אביב ביום האישה הבינלאומי, והתייחסה לשורת נושאים על סדר היום, כשבראשם ההתמודדות שלה לראשות ההסתדרות על רקע הטענות ל"דיל" בינה לבין חה"כ איתן כבל. בדבריה הצביעה שלי על התנהלותה...
שלי התראיינה לתכנית "עושים סדר" בטלוויזיה החינוכית, בהגשת בן כספית, אודות התמודדותה לראשות ההסתדרות. מתוך הדברים (לצפייה): "כספית: את מסכימה שההסתדרות נתפסת כגוף עבש שפג זמנו?
שלי התראיינה לתכנית "צבע הכסף" ברשת ב', בהגשת פאר-לי שחר ודפנה הראל כפיר, בעקבות הכרזתה לפיה תתמודד לראשות ההסתדרות. בראיון הצביעה שלי על הפער בין היקף האחריות הרחב שאמורה ההסתדרות ליטול על עצמה לבין היקף האחריות המצומצם...