Skip to main content

מעמד האישה

שלי דיברה בוועדת הכספים של הכנסת, בראשותו של חה"כ משה גפני ("יהדות התורה"), והצביעה על האופן בו פוגעת העלאת גיל הפרישה לנשים בנשים העובדות במקצועות שוחקים ובנשים שאינן עובדות. מתוך דבריה (לצפייה):
שלי התראיינה בתכנית האירוח של גורי אלפי בערוץ 2, "היום בלילה", לקראת הבחירות להסתדרות ב-23 במאי. במהלך הראיון, ערכו השניים "עימות" בחירות. מתוך הדברים (לצפייה): "גורי: עזבת את העיתונות לטובת הכנסת בגלל תחושת שליחות. ועכשיו את...
שלי התראיינה לתכנית "מייבשים את הביצה" ברדיו תל אביב, בהגשת שי גולדן ושרון כידון, אודות מעמדה של ההסתדרות כיום. בדבריה הצביעה על התנהלותו הפאסיבית של היו"ר המכהן אבי ניסנקורן, על האופן הציני בו זנחה ההסתדרות בראשותו את...
שלי התייחסה בקול ישראל להנחיית נציבות שירות המדינה שלא לקיים ישיבות לאחר השעה 15:00, פעמיים בשבוע. מתוך הדברים: "יש הכרה פורצת דרך בכך שעובדות ועובדים הם לא רק יחידות עבודה, אלא גם בני אדם שלמים, שיש להם מחויבויות ושאיפות -...
שלי התראיינה לתכנית הפודקאסט "הראשונות לזהות", בהגשת טל שניידר ונילי אושרוב, בשיחה פתוחה אודות מגוון נושאים: קביעת רשות השיפוט של ההסתדרות, שהכשירה את ההתמודדות שלה לראשות ההסתדרות, עתידה של רשות השידור, הבסיס הערכי...