Skip to main content

פריימריס

בואו לועידה ביום א' - כי אי אפשר לדרוש מנתניהו דמוקרטיה כשאנחנו רומסים אותה בתוך הבית.בבכיינות לא בונים מנהיגות
בואו לועידה ביום א' - כי אי אפשר לדרוש מנתניהו דמוקרטיה כשאנחנו רומסים אותה בתוך הבית.בבכיינות לא בונים מנהיגות.
שלום לכם חברות וחברים, אין לי מספיק מלים להתחיל ולהודות לכם על התמיכה, על המסירות, על הזמן והמאמץ שהשקעתם, על הכישרון, על האמונה בצדקת הדרך, על האהבה ועל ההתמדה. אני אוהבת אתכם ומודה לכם.
חברות וחברים שלי, שותפות ושותפים לדרך, ביום שלישי אתם תכריעו את מקומי ברשימת הח"כים של העבודה לכנסת. אלה לא פריימריס קלים, ולכל פתק בקלפי יכולה להיות משמעות גורלית. מבקשת שתסבירו את זה לכל מי שיש לו זכות...
ובכן יש בחירות. ויש תקווה באוויר, ובצדה החובה והצורך לשמר את דרכנו האידיאולוגית בתוך המפלגה. בעוד חודש, 13 בינואר, יום שלישי, אתמודד בפריימריס לרשימת חברי הכנסת של מפלגת העבודה. המייל הזה הוא קריאת גיוס לכם, חברי ושותפי...