Skip to main content

מדינת-רווחה

ראש האופוזיציה, שלי יחימוביץ': "קיצוץ 700 מיליון הש"ח שמתכנן רה"מ נתניהו כבר ביום א' הוא מסוכן, והוא שימוש חוזר במדיניות הכושלת של קיצוץ בשירותים חיוניים כדי לתקן את ההרס שנגרם בגלל אותה מדיניות קיצוצים ממש. זה אבסורד...
נוכח נסיון ההצתה העצמית לפני שעה קלה בבאר שבע, שבה ראש האופוזיציה, שלי יחימוביץ', ומזהירה מפני הפיכת נסיון ההתאבדות באמצעות הצתה כלי מחאה לגיטימי. יחימוביץ' אומרת כי סילמן אכן היה קורבן לקריסת מערך הרווחה והדיור...
שלי בריאיון לאורית לביא נשיאל ב'אולפן פתוח' בערוץ הכנסת על ביקור קלינטון, על משה סילמן, על הצעת החוק של ליברמן לגיוס חרדים ועל הסכם השכר הקיבוצי של הכבאים: הזכרנו קודם את זה שהילרי קלינטון, נפגשת עם כל...
"אצולת הנדבנות מזועזעת" הוא מאמר שלי שהתפרסם במוסף הארץ לפני 8 שנים. נתניהו היה שר אוצר בממשלת שרון, אני הייתי עיתונאית, מראיינת ובעלת טור בערוץ 2. להיות "חברתי" היה אז מאוד לא אפנתי. השיח הסוציאל דמוקרטי לא היה קיים...