Skip to main content

גלצ

שלי התראיינה לתכניתו של רינו צרור ב"גלי צה"ל", בהגשת אילאיל שחר, והסבירה את תמיכתה בהחלטת שר החינוך נפתלי בנט למנוע את הענקת פרס ישראל ליאיר גרבוז. בנוסף, התייחסה למשבר רשות השידור, תוך שהיא מצביעה על האופן בו גם עובדי...
שלי התראיינה לתכנית "24 היום שהיה" בגלי צה"ל, בהגשת אפי בן אברהם, על רקע סגירתה ההולכת ומתקרבת של רשות השידור. בנוסף, לקראת התמודדותה לראשות ההסתדרות, נשאלה שלי בנוגע לדרישתה להוציא את הקלפיות בבחירות ממקומות העבודה. מתוך...
במהלך הקראת פסק דינו של בית הדין הצבאי בעניין החייל היורה אלאור אזריה,שלי התראיינה לרזי ברקאי וקובי סודרי בגלי צה"ל, ופרסה את עמדתה בנושא. מתוך דבריה: ברקאי: אנחנו הולכים לקראת הרשעה בסעיף חמור של הריגה, ואת אומרת שאחרי...
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שוחחה עם ירון וילנסקי ויעקב ברדוגו בגלצ על המאמר שפרסמה שרת המשפטים, איילת שקד. מתוך דבריה:
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שוחחה עם ירון וילנסקי ויעקב ברדוגו בגלצ על הסכם הגז שנחתם עם ירדן. מתוך דבריה: