Skip to main content

מאבק הגז

פרידה מאובמה. חקירות נתניהו - להפנים את עוצמת הדרמה: האדמה רועדת מתחת לרגליה של המערכת הפוליטית. מדינה שלמה הלכה לבחירות בגלל עיתון חרפה! הדחת ח"כים: נגד, נגד. ואין סיבה שנשנה דעתנו ונתנדנד כלולבים. פיגוע הדריסה:...
פרידה מאובמה. חקירות נתניהו - להפנים את עוצמת הדרמה: האדמה רועדת מתחת לרגליה של המערכת הפוליטית. מדינה שלמה הלכה לבחירות בגלל עיתון חרפה! הדחת ח"כים: נגד, נגד. ואין סיבה שנשנה דעתנו ונתנדנד כלולבים. פיגוע הדריסה:...
השבר בצה"ל, הגזענות מקפיאת הדם, המתקפה על ערכי יסוד, התבהמות הפוליטיקאים - לא יכולים להתנקז כולם אל חייל אחד מ"החטיבה של הפועלים השחורים". מצטערת שמאז תחילת הפרשה אני מחדדת את הערכים שלי על הגב שלו. וספרו לי עוד בדיות על...
ומה עכשיו, בקבוקי וויסקי וסיגרים במליאה? דרכו המעניינת של נתניהו להסביר לעמו כמה הוא בז לו. על ניתוק, היבריס וגסות רוח. הקיצוץ הרוחבי בתקציב ונזקיו האיומים שיעור בכלכלה על מחולל העוני והפערים. למה מותר לי להגיד שבאסל...
ומה עכשיו, בקבוקי וויסקי וסיגרים במליאה? דרכו המעניינת של נתניהו להסביר לעמו כמה הוא בז לו. על ניתוק, היבריס וגסות רוח. הקיצוץ הרוחבי בתקציב ונזקיו האיומים שיעור בכלכלה על מחולל העוני והפערים. למה מותר לי להגיד שבאסל...