Skip to main content

סיכום שבועי

תשובתי לאלה שמסתלבטים על הפיליבסטר. המשטרה מנסה להפיל את השלטון?! ככה אומרת שרת המשפטים, בקינוח פרוע לחוק ההמלצות המושחת. היועמ"ש מודיע לועדה לביקורת המדינה יופסק עינוי בדיקות האזרחות החוזרות לישראלים יוצאי חבר...
ההכרה האמריקאית בירושלים כבירתנו: משמח, חשוב, וגם מדאיג. וגם: כשהרצון של נתניהו להגיע להסדר הוא אפס, אולי דווקא זה יניע את ארה"ב להפשיל שרוולים. "איש" השנה של מגזין TIME: אתן. הנשים שהפסיקו לשתוק. הממזרות ששינו את...
מה שתית/ מה לבשת/ מה נזכרת/ המילון המלא של מי שרוצים לסתום לכן את הפה, ושתמשיכו להיות קורבנות שקטים. מה את עושה כשאשה מספרת שחבר שאת אוהבת תקף אותה? מאמינה לה. עם כל הבלבול והכאב. והמבוגרות שפתאום מדברות: הן לא "נזכרו", כי...
כן, זה מחמיץ את הלב כשרואים לאן הידרדר יום האזכור לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. הבהרות: אין קיצונים "משני הצדדים" כי יש צד שבו אין רוצחים; אין דבר כזה יום אזכור לרבין שבו מעלימים את הנסיבות והסיבות לרצח. רשימת הבוגדים...