Skip to main content

סיכום שבועי

והתשובה: "הי זאת שלי". אבל אחר כך יש משנה סדורה ותקווה, ואתם מוזמנים לעזור לנו להפיץ אותו. אשכול לוי (יו"ר ועד, תומך בי לראשות ההסתדרות, ואח של אורלי) מכתיר אותי לממשיכת הדרך של אבא שלו דוד לוי (כבוד!) וגם אבי גבאי מודיע על...
והתשובה: "הי זאת שלי". אבל אחר כך יש משנה סדורה ותקווה, ואתם מוזמנים לעזור לנו להפיץ אותו. אשכול לוי (יו"ר ועד, תומך בי לראשות ההסתדרות, ואח של אורלי) מכתיר אותי לממשיכת הדרך של אבא שלו דוד לוי (כבוד!) וגם אבי גבאי מודיע על...
חג שמח וברוכים הבאים לקוראינו החדשים מכל קצוות הקשת הפוליטית, השותפים למאבק על כבוד האדם העובד וחרותו! מה יותר מעבדות לחרות מאשר המאבק על הזכות להילחם למען חרותם, זכויותיהם, שכרם ובטחונם של עובדות ועובדים? וכך גם...
חג שמח וברוכים הבאים לקוראינו החדשים מכל קצוות הקשת הפוליטית, השותפים למאבק על כבוד האדם העובד וחרותו! מה יותר מעבדות לחרות מאשר המאבק על הזכות להילחם למען חרותם, זכויותיהם, שכרם ובטחונם של עובדות ועובדים? וכך גם...
לכל מי שרוצה לחולל מהפך בהסתדרות, להיות חלק מהקמפיין ולסייע לי לנצח -אני זקוקה לכם. שבוע מוצלח במיוחד עבר על כוחותנו: המוני ועדים ועובדים נחשפו ברשימת האלפיים שלנו.