Skip to main content

סיכום שבועי

כבוד למאבק הציבורי נגד גרוש מבקשי המקלט, וכמה טיפים איך מפעילים לחץ אפקטיבי על שרים וח"כים. פרשת ריטמן והקצינה שהטריד מינית. כשאיש שלטון החוק, המפכ"ל לשעבר אסף חפץ, מתגלה כעוד חבר במועדון האדם הקדמון שחושב...
תשובתי לאלה שמסתלבטים על הפיליבסטר. המשטרה מנסה להפיל את השלטון?! ככה אומרת שרת המשפטים, בקינוח פרוע לחוק ההמלצות המושחת. היועמ"ש מודיע לועדה לביקורת המדינה יופסק עינוי בדיקות האזרחות החוזרות לישראלים יוצאי חבר...
ההכרה האמריקאית בירושלים כבירתנו: משמח, חשוב, וגם מדאיג. וגם: כשהרצון של נתניהו להגיע להסדר הוא אפס, אולי דווקא זה יניע את ארה"ב להפשיל שרוולים. "איש" השנה של מגזין TIME: אתן. הנשים שהפסיקו לשתוק. הממזרות ששינו את...
מה שתית/ מה לבשת/ מה נזכרת/ המילון המלא של מי שרוצים לסתום לכן את הפה, ושתמשיכו להיות קורבנות שקטים. מה את עושה כשאשה מספרת שחבר שאת אוהבת תקף אותה? מאמינה לה. עם כל הבלבול והכאב. והמבוגרות שפתאום מדברות: הן לא "נזכרו", כי...