Skip to main content

שאילתות

שאילתה ישירה העברת נתונים לרשם הקבלנים בדבר הרשעת/פתיחת הליכים פליליים/הגשת כתבי אישום בשל תאונות בענף הבנייה
שאילתה ישירה קבלת תרומות דם מגברים הומוסקסואלים חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר הבריאות על פי נהלי מד"א, גבר אשר קיים יחסי מין עם גבר אחר אחרי שנת 1977 אינו יכול לתרום דם.
שאילתה ישירה שינויים בהוראת האזרחות ח"כ שלי יחימוביץ' שואלת את שר החינוך בימים אלו מוביל משרד החינוך מהלך שינוי בהוראת האזרחות לכלל התלמידים. במסגרת שינויים אלו,נעשו שינויים מרחיקי לכת בספר הלימוד "להיות אזרחים...
שאילתה ישירה נזק סביבתי ופגיעה בתנאי העסקתם של עובדי רשות המים חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בשל החלטת רשות המים לפרסם מכרז ובשל החלטתה של רשות הניקוז שלא להשתתף במכרז...
שאילתה ישירה 362. הפרת חוק הנפט חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר\ה התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ביום כ"ז באב התשע"ה (12 באוגוסט 2015):