Skip to main content

הפרטה

שלי דיברה בוועדת הכלכלה של הכנסת, בראשותו של חה"כ איתן כבל (העבודה), במסגרת דיון שעסק בהסכם השבת החובות שערכו בכירי חברת החשמל ומשרד האוצר, באופן הפוגע בעובדים החלשים ובעובדים מן השורה. מתוך דבריה (לצפייה):
שלי התראיינה למהדורת החדשות המרכזית של ערוץ הכנסת, בהגשת אודליה דהן כחילה, אודות קביעת רשות השיפוט של ההסתדרות, לפיה התמודדותה של שלי לתפקיד יו"ר ההסתדרות היא כשרה ונקייה, ואודות האופן בו ההסתדרות תחת אבי ניסנקורן...
שלי נאמה במסגרת כנס "מרכז חזן" במכון ון ליר בירושלים, שעסק ברגולציה בישראל. בדבריה התמקדה שלי בתופעת עובדי הקבלן ובתפקיד המכריע של ההסתדרות בנושא. מתוך דבריה של שלי (לצפייה): "לפני כמה ימים פורסם דוח הממונה על השכר...
שלי התראיינה לתכנית "שוברים כלים" בערוץ הכנסת, בהגשת רוני מילוא ומינה צמח, במסגרת פאנל שעסק בעתידן של קרנות הפנסיה ובעתיד הפנסיוני הלוט בערפל של אזרחי ישראל. בפאנל השתתפה גם ליאורה בוורס, ראש תחום מדיניות ומנהלת כספים...
שלי התראיינה לתכנית "סדר יום" ברשת ב', בהגשת רן בנימיני, אודות ההחלטה להשית קנס חסר תקדים על רמי לוי בגין פגיעתו בהתארגנות עובדיו, ואודות האופן בו מפקירה ההסתדרות את עובדי רשות השידור. מתוך הדברים: "בנימיני: אני מתאר...