Skip to main content

אבי ניסנקורן

שלי התראיינה בנושא משבר הפיטורים בטבע בצבע הכסף בהגשת יאיר ויינרוב בכאן ב'. "יאיר: שלום לחברת הכנסת שלי יחימוביץ, יושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה. להאזנה לראיון המלא:
אסון כלכלי וחברתי מהגדולים שידעה המדינה שר האוצר משה 'נטו' כחלון נטו נעלם, וחברו ניסנקורן מכסת"ח אותו. איך חברה נפלאהמשמינה, ומיטפשת, והופכת, בתהליך בוטה ומכוער, לחברה מצטיינת בניהול עלוב, הימורים פרועים, היעדר חזון,...
אסון כלכלי וחברתי מהגדולים שידעה המדינה שר האוצר משה 'נטו' כחלון נטו נעלם, וחברו ניסנקורן מכסת"ח אותו. איך חברה נפלאהמשמינה, ומיטפשת, והופכת, בתהליך בוטה ומכוער, לחברה מצטיינת בניהול עלוב, הימורים פרועים, היעדר חזון,...
שלי התראיינה בתכניתם של בן כספית ורוני בראון ב103FM על משבר הפיטורים בטבע. להאזנה לראיון המלא:
שלי התראיינה לתכנית "צבע הכסף" ב"כאן רשת ב'", בהגשת רונן פולק, על רקע איומיה של "טבע" לפטר כ-350 עובדים ממפעליה בישראל, וכן על רקע המאבק למציאת פתרון הולם עבור 800 עובדי "חיפה כימיקלים". בדבריה התייחסה שלי לפתרונות הביניים...